zondag 28 december 2008

CO2 model voor bodemsanering

Sinds het bodembeleid is gewijzigd, hoeft er niet meer tot de streefwaarde gesaneerd te worden. Maar discussies met het bevoegde gezag over de te bereiken saneringsdoelen zijn eerder regel dan uitzondering. Hierbij moet het bevoegde gezag ervan overtuigd worden dat die laatste paar milligrammen verontreiniging in de bodem saneren toch wel erg veel geld kosten.

Het is nu ook mogelijk om hierbij een ander aspect te betrekken, namelijk het milieurendement van een sanering. Als je duizenden liters diesel, honderden kilowatturen elektriciteit en honderden kilo's actief kool moet verbruiken om de laatste grammen verontreiniging uit de bodem te halen, moet je toch de vraag gaan stellen wat het milieurendement van zo'n sanering is.

Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek (HMVT) heeft hiervoor een handig model ontwikkeld dat alle saneringsinspanningen zoals ontgraven, water onttrekken, grondreiniging, elektra-verbruik en het verbruik van chemicaliën en actieve kool omrekent naar CO2 uitstoot (carbon footprint). Dit model vormt een handig hulpmiddel bij discussies over saneringsdoelstellingen, het maken van afwegingen tussen verschillende saneringsvarianten en bij beëindiging van saneringen waarbij restverontreinigingen in de bodem achterblijven.

Een beperkte demoversie van dit model is hier te downloaden. Meer informatie over dit model staat op CO2model.nl.

Hieronder is een voorbeeld opgenomen van de output van het model. Hiervoor is een sanering van een VOCl-verontreiniging doorgerekend. Per saneringsvariant wordt de CO2 uitstoot berekend. Middels een taartpuntgrafiek wordt aangegeven welk aandeel van de CO2 uitstoot wordt geleverd door elektra-verbruik, transport, grondreiniging en het verbruik van chemicaliën en actief kool. Verschillende saneringsvarianten kunnen met elkaar worden vergeleken. In dit voorbeeld worden een conventionele sanering, een diepe ontgraving aangevuld met een biologische sanering en een beperkte ontgraving aangevuld met een biologische sanering met elkaar vergeleken. Uit de vergelijkingen blijkt dat de in situ sanering goed scoort ten opzichte van traditionele ontgravingsaneringen wat betreft CO2 uitstoot.

T&F klasse bepalen


Voor de uitvoering van elke bodemsanering moeten de T (toxiciteit of giftigheid) en F (flammable of de brandbaarheid) klassen berekend worden voor het V&G plan. In publicatie 132 van het CROW 'werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond) water' staat beschreven hoe deze berekening uitgevoerd moet worden. Uiteraard zijn er allerlei programma's in omloop om de T&F klassen te berekenen. Op de website T-Fklasse.nl van Acta kun je de T&F klassen ook online berekenen. Even registreren, en je kunt aan de gang. De eerste drie maanden zijn gratis, daarna kost het 36 euro per jaar.

vrijdag 26 december 2008

130 bodemonderzoekstechnieken online


Op de website bodemrichtlijn.nl is sinds kort een opvallend compleet overzicht te vinden van bodemonderzoekstechnieken. Honderddertig bodemonderzoekstechnieken zijn beschreven en staan nu online. Compleet met handige zoekmogelijkheden, beoordeling in de vorm van +/- tabellen, technieksheets met illustraties, verwijzing naar protocollen, SIKB-documenten en externe informatiebronnen.

Hier vind je een rechtstreekse verwijzing naar de bodemonderzoekstechnieken.

Sanering tankstation in USA

Let ook eens op de verschillen met de Nederlandse aanpak....