8 tips voor een succesvolle sanering met Insitu Chemische Oxidatie (ISCO)

Insitu chemische oxidatie (ISCO) is al jaren een snelle en robuuste techniek voor bodemsanering. Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek BV (HMVT) heeft reeds tientallen locaties snel en succesvol gesaneerd met deze techniek. Hieronder 8 tips waarmee je ook jouw locatie succesvol saneert:


  1. Doe écht onderzoek in de bron van de bodemverontreiniging om te bepalen waar de grootste vracht zit en hoeveel vracht bodemverontreiniging aanwezig is in de bron. Met bodemluchtmetingen en head-spacemetingen krijg je vaak al een goed idee van waar de hoogste concentraties grondverontreiniging en DNAPL aanwezig zijn. Ook MIP sonderingen zijn een uitstekende manier om de bron van de bodemverontreiniging goed in beeld te brengen.
  2. Bij chemische oxidatie oxideer je niet alleen de verontreiniging, maar ook alle andere oxideerbare delen in de bodem worden geoxideerd. Bepaal daarom de natural oxidant demand (NOD of matrixbehoefte) van de bodem met eenvoudige labtest.  
  3. Maak reële afspraken over saneringsdoelstellingen. De laatste molecuul verontreiniging hoeft écht niet weg, ook doorsaneren tot de interventiewaarde is niet nodig.  Alleen het mobiele deel dat voor verspreiding en uitdamping zorgt moet je wegnemen. Het bodembeleid biedt kansen voor reële saneringswaarden, maak daar optimaal gebruik van.Indien gewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen met onze praktijkkennis of een grondwatermodel om een stabiele eindsituatie aan te tonen. 
  4. Plaats goede injectiefilters (HDPE of staal) met een goede bentoniet en betonafdichting om preferente en kortsluitstromen te voorkomen . Zo komt de oxidant ook echt terecht op de plek waar je het wilt hebben. Bezuinig niet op een beetje bentoniet of beton als afdichting bij het plaatsen van filters, daar krijg je spijt van. O ja.... PVC filters met (schuif)moffen, dat werkt niet.... echt niet....!
  5. Dicht ook bestaande onderzoeksfilters goed af, anders heb je de oxidant straks op het maaiveld liggen en niet in de bodem bij de verontreiniging;
  6. Als je puur product (drijflaag, zaklaag, NAPL, DNAPL) gemakkelijk kan verwijderen met een extractietechniek (pump & treat, tweefasenextractie), doe dat dan ook. Dat is altijd goedkoper en effectiever dan het allemaal proberen te ‘verbranden’ met chemische oxidatie.
  7. Met in situ chemische oxidatie ( ISCO ) wordt de bodemverontreiniging gemobiliseerd. Door gasvorming, hogere temperatuur en de ISCO zelf komt de verontreiniging los van de grond en gaan DNAPL’s in oplossing. De gehalten verontreiniging in het grondwater zijn na de eerste ronde ISCO vaak hoger dan bij de nulmeting. Voer meerdere ronden chemische oxidatie uit (minimaal 2) om rebounce effecten te voorkomen.
  8. Chemische oxidatie is een robuuste en snelle saneringstechniek, maar ondeskundige toepassing kan de situatie verergeren en het kan gevaarlijk zijn. Laat ISCO dus alleen uitvoeren door een deskundige aannemer en schakel deze bij voorkeur zo vroeg mogelijk  in. Bij voorkeur al bij het opstellen van het saneringsplan.