maandag 13 februari 2012

Altijd inzicht in de meest actuele meetgegevens


De behoefte naar realtime inzicht in actuele meetgegevens groeit. Oranjewoud heeft daarom OWMonit ontwikkeld voor het online uitvoeren van metingen, registratie, beheer en visualisatie van meetdata. Momenteel is het online monitoren van grondwaterstijghoogten al operationeel. In de toekomst kunnen hieraan ook andere metingen gekoppeld worden, zoals die van zettingen, grondverplaatsingen, trillingen, geluid, temperatuur (WKO) e.d.

Online monitoren van grondwaterstijghoogten
Actieve bewaking van het grondwaterpeil is nodig om alert te kunnen reageren. Grondwatermonitoring en grondwaterbeheer bij het uitvoeren van ondermeer bodemsaneringen en bronbemalingen krijgt een steeds belangrijkere rol. Dit komt meer en meer terug in vergunningseisen van bevoegde overheidsinstanties. Realtime inzicht in de actuele grondwaterstanden en stromingsrichtingen is hierbij vereist om ongewenste situaties en schade te voorkomen. Ook bij het gebiedsgerichte grondwaterbeheer kan direct ingrijpen bij een te laag of te hoog waterpeil noodzakelijk zijn. Oranjewoud geeft met OWMonit invulling aan deze toenemende vraag vanuit de markt, waarbij dit systeem wereldwijd toepasbaar is gemaakt.

Hoe werkt OWMonit? 
OWMonit ontvangt gegevens van dataloggers die zijn uitgerust met een draadloze GPRS unit. De dataloggers zelf kunnen worden uitgerust met verschillende typen meetkoppen. De metingen van de grondwaterstand worden met een zelf in te stellen tijdsinterval herhaald.

De meetkop en datalogger zijn in alle typen peilbuizen met een inwendige diameter > 25 mm toepasbaar. De meetgegevens worden automatisch opgeslagen en verzonden. De meetgegevens zijn vervolgens eenvoudig via een PC met internetverbinding te bekijken. Via een inlogaccount krijgt u toegang om in OWMonit mee te kijken en de meetdata te downloaden. Deze kunnen vervolgens eenvoudig worden weergegeven in een tabel of grafiek.

Vooraf kunnen ook grenswaarden worden ingesteld. Wordt een bepaalde grenswaarde over- of onderschreden, dan wordt direct een email of SMS gestuurd. Op deze manier is het mogelijk tijdig maatregelen te nemen op een ontstane situatie.

Voorbeelden van realtime monitoren met OWMonit

Monitoren van grondwaterverontreinigingen
Verandering in grondwaterstand kan leiden tot verdere verspreiding van een grondwaterverontreiniging. Daarom is dit systeem uitermate geschikt om in te zetten op langlopende milieukundige grondwatermonitoringen. Ook wanneer bij werkzaamheden nabij een grondwaterverontreiniging de grondwaterstand tijdelijk verlaagd wordt, kunnen met OWMonit de effecten op de verontreinigingspluim meteen inzichtelijk gemaakt worden.

Monitoren van bronbemalingen
Bij bouw- en rioolwerkzaamheden wordt vaak de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. Hierdoor kan schade ontstaan in de directe omgeving door verzakking van gebouwen en verdroging van beplantingen. Vergunning verlenende instanties stellen daarom eisen aan de maximale drooglegging. Met OWMonit kan realtime de grondwaterstandsverlaging worden gemonitoord.

Ook het omgekeerde geldt. Indien een minimale drooglegging noodzakelijk is om werkzaamheden uit te kunnen voeren en schade aan de nieuwbouw te voorkomen, is realtime inzicht in de grondwaterstand noodzakelijk. Indien door storing de bronnering uitvalt, wordt middels het alarmsysteem direct een email of SMS gestuurd. Direct handelen op de ontstane situatie is hierdoor mogelijk.

Monitoren bij grondwater gerelateerd peilbeheer
Binnen tal van water- en hoogheemraadschappen vindt omschakeling plaats van het traditionele peilbeheer naar integraal waterbeheer. Hierbij wordt het oppervlaktewaterpeil gestuurd aan de hand van de gemeten en gewenste grondwaterstanden. OWMonit maakt het mogelijk dagelijks het peilbeheer af te stemmen op de grondwaterstanden.

Monitoren bij warmte en koude opslag (WKO)
Warmte- en koudeopslag is een duurzame techniek om in de winter gebouwen te verwarmen en in de zomer te koelen. Het rendement van dit systeem is onder meer afhankelijk van het verschil in grondwatertemperatuur. Met OWMonit is het nu mogelijk dagelijks de grondwatertemperaturen te volgen en zo nodig bij te sturen.

Lees folder 'OWMonit, Altijd inzicht in de meest actuele meetgegevens '

dinsdag 7 februari 2012

Werken met zuiggraafmachines in verontreinigde grond erg risicovol


Werken met zuiggraafmachines in verontreinigde grond brengt grote risico’s met zich mee. Het is daarom niet aan te bevelen om deze techniek in te zetten voor het opzuigen van verontreinigde grond. Dit is de conclusie van het onderzoek van René Gielians, hogere veiligheidskundige bij Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek bv. Het onderzoek werd door CASOS bekroond met een Sharing Stone Award.

Zuiggraaftechnieken worden oorspronkelijk toegepast voor het opzuigen van schone grond of ander materiaal op moeilijk bereikbare plaatsen. Steeds meer bedrijven gebruiken zuiggraafmachines voor bodemsaneringen. Gielians: ‘Er is weinig bekend over de risico’s die deze toepassing met zich mee brengt. Alhoewel er enkele kleine incidenten zijn geweest, is er geen diepgaand onderzoek gedaan naar de gevaren en bijpassende beheersmaatregelen voor het werken met zuiggravers in verontreinigde grond.’


Explosiegevaar 
Gielians concludeert dat het met de huidige stand van de techniek en de huidige richtlijnen, niet aan te bevelen is om zuiggraafmachines in te zetten voor het opzuigen van met vluchtige stoffen vervuilde grond. ‘Tijdens deze werkzaamheden kan er in de machine zelf een explosieve atmosfeer ontstaan, maar de machine zelf kan ook een explosie veroorzaken. Op basis van deze bevindingen heb ik gekeken naar de beheersmaatregelen die er zijn om explosies te voorkomen of te beperken. Deze maatregelen zijn echter nog niet voorhanden.”

Sharing Stone Award
Het onderzoek  werd door CASOS bekroond met een ‘Sharing Stone’ Award. De award wordt toegekend aan initiatieven die bijdragen aan een grotere veiligheid. CASOS staat voor Contractor Alliance for Safety On Shell operations. CASOS bestaat uit bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor NAM en voor het Britse deel van de Shell Asset ONEGAS op het gebied van Engineering&Maintenance en Projecten.

Meer informatie: het artikel 'Werken met zuiggraafmachines in verontreinigde grond erg risicovol' op HMVT.nl

Lees het rapport 'Zuiggraven in verontreinigde bodem: Het verhogen van veiligheid bij bodemsaneringen met zuiggraaftechnieken'

maandag 6 februari 2012

nieuwe revolutionaire luchtzuivering ( Corona )

Met de techniek van de gepulste Corona wordt een koude plasma luchtzuivering gecreëerd.  De techniek gebruikt hoogspanning in extreem korte pulsen om een (koud) plasmaveld te vormen. Door de hoogenergetische pulsen kunnen zeer efficiënt elektronen vrijgemaakt worden die vervolgens een breed scala aan dampen kunnen reinigen.

Voordelen ten opzichte van andere luchtreinigingstechnieken:
 • Grote debieten
 • Goed in grote complexe organische molekulen (geur);Stallucht + verkeer (fijn stof)
 • Laag energie verbruik
 • Lage kosten in verbruik
In onderstaande film (3 min) wordt ingegaan op de Corona luchtzuivering. 


Gantter: MS Project voor Chrome (gratis)


Klinkt dit bekend? Je krijgt een planning als MS project bestand ( MPP ) per mail maar je kunt hem niet openen, laat staan bewerken. Gelukkig is er nu Gantter, een gratis online ‘MS project’ alternatief.

MS-project is dé standaard voor de PC voor het maken van planningen en het organiseren van projecten. Met zijn prijs van zo’n 1000 euro is het echter ook een duur programma wat niet iedereen standaard op zijn PC heeft staan. Gelukkig is er nu een uitstekend gratis alternatief voor MS project: Gantter is een MS-project applicatie in Chrome. Voor Chrome – de internetbrowser van Google – komen steeds meer applicaties beschikbaar. En dit werkt best goed.

Voordelen van Gantter in Chrome:

 • De applicatie draait in Chrome: geen gedoe met installatie, licenties en updates;
 • Er is ook een Nederlandstalige versie beschikbaar;
 • Werkt uitstekend samen met Google Docs;
 • Het is gratis, je moet je wel even registreren;
 • Het importeren en exporteren van MPP bestanden gemaakt met de commerciële versie van MS-project is geen enkel probleem;
 • Je kunt de ‘milestones’ (mijlpalen) uit de planning exporteren naar je digitale agenda;
 • De planning kan als PDF worden geëxporteerd of als PNG bestand voor het betere digitale knip-en-plak werk in bijvoorbeeld Word.
 • Je kunt je planning exporteren als MPP-bestand die je lokaal of op je bedrijfsnetwerk kunt opslaan. Je bestanden staan dus niet (alleen) op een server van een derde partij;
 • Het werkt vrijwel hetzelfde als MS-project;
 • Je kunt online samenwerken met anderen aan dezelfde planning (heb ik nog niet getest)
 • Het werkt overigs ook uitstekend in andere browers via deze link;

Nadelen:

 • Het is webapplicatie en kent iets minder mogelijkheden dan de professionele versie van MS project. Zo is er bijvoorbeeld geen handig menu meer onder je rechtermuisknop. Maar dit zal voor de meeste gebruikers niet zo’n probleem zijn. De hardcore gebruiker kan natuurlijk altijd nog een volledige professionele versie van MS project kopen. 

Gebruik je een andere browser?: klik dan hier


Handig: ACAD tekeningen openen en bewerken in Chrome (gratis)


Je kent het vast wel: je krijgt een ACAD tekening per mail en kunt hem niet openen want je hebt geen ACAD op je PC staan. Of je wilt snel nog even wat aanpassen aan een tekening maar de ACAD-tekenaar is al naar huis. Maar nu is er AutoCAD (ACAD) in je eigen browser, en helemaal gratis. 


Best handig dat Chrome van Google. Je kunt steeds meer applicaties in deze browser installeren. Nu kun je ook al ACAD (AutoCAD) in Chrome laten draaien. Een volledige ACAD-licentie kost duizenden euro’s per jaar.  Met deze gratis Chrome applicatie voor ACAD kun je tekeningen bekijken en aanpassen. Uiteraard heb je niet alle mogelijkheden van ACAD, maar om tekeningen te bekijken, te printen / PDF-en en wat aanpassingen te doen werkt het uitstekend. Het draait in Chrome, dus je hoeft niet allerlei zware pakketten op je computer te installeren of je druk te maken over updates en licenties. Kortom: een prima gratis alternatief voor AutoCAD. Je moet je wel even registreren. Gelukkig kun je de bestanden ook gemakkelijk exporteren (als DWG en als DXF) zodat je ze veilig kunt opslaan op je eigen PC of het bedrijfsnetwerk.

Het is ook mogelijk om online met meerdere mensen naar 1 bestand te kijken en te bewerken, maar dat heb ik nog niet uitgeprobeerd.

De ACAD - applicatie voor Chrome vind je hier. 
Gebruik je een andere browser?: klik dan hier. 

Engelstalige standaardzinnen voor zakelijke correspondentie


Dat is vaak nog best lastig: even snel een mail of brief in het Engels schrijven. Google translate en Babel Fish levert vaak niet het gewenste resultaat op; kijk maar eens naar het resultaat als je een Nederlandse tekst vertaald naar het Engels en vervolgens de Engelse vertaling weer laat terugvertalen naar het Nederlands.

Via deze link kun je een Excel bestand downloaden waarin per onderwerp Engelse standaard zinnen zijn verzameld voor het betere digitale knip-en-plak werk. Zo kun je snel een Engelstalige mail of brief in elkaar zetten door gebruik te maken van een standaard aanhef, afronding, klacht, verzoek om korting, voorstel voor vervolgactie, afspraak, levertijd en dergelijke.

Toelichting: in- en uitklappen onderliggende informatie
Druk op de min en plus tekens in de kantlijn (zie voorbeeld hiernaast) om een groep uit of in te klappen.
Druk op '1' om alles in te klappen


Druk op '3' om alles uit te klappen


Toelichting: overnemen naar Word / Email
Gebruik Ctrl-C om te kopiëren vanuit het Excel-bestand
Gebruik in Word / Mail / Outlook ‘plakken zonder opmaak’ om de tekst in te voegen. Tip: maak een sneltoets voor plakken zonder opmaak.

Klik hier om het Excel- bestand ' standaard zinnen Engels voor zakelijke correspondetie en email ' te downloaden.