Probeer het gewoon eens… pilotcontainer Constructed Wetland weer beschikbaar

 

De inzet van wetlands (helofyten) voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is de toepassing van Constructed Wetlands voor de behandeling van water dat verontreinigd is met chemische vervuilende stoffen. 

Een constructed wetland is in de basis een helofyten filter alleen het is ontworpen om specifieke groepen van chemicaliën af te breken. In het ontwerp worden specifieke verblijftijden en plantentypen de optimale condities gecreëerd voor de afbraak van stofgroepen. Het is dus echt “bio engineering’. 

Indien toepasbaar zijn de voordelen aanzienlijk: biologische processen zorgen voor de zuivering van de verontreinigingen, het energieverbruik van het systeem is verwaarloosbaar,  de exploitatiekosten zijn zeer laag, er is geen visuele overlast en het effluent kan eventueel ook nog worden gebruikt om de biologische afbraakprocessen in de bodem te verbeteren. Toepassingsgebieden zijn de behandeling van percolaat van een (oude) stortplaats, de uitbreiding van een bestaande (bedrijfs-) waterzuivering of de behandeling van verontreinigd grondwater.

Zo’n nieuwe toepassing  is altijd spannend. Werkt het allemaal? Werkt het wel op onze locatie? Wat kost het precies? Worden de gevraagde resultaten (vergunningseisen) gehaald? Welke verblijftijd is nodig? Welke planten kun je het beste gebruiken? En kan het niet nog beter?

Wij hebben een pilot constructed wetland gemaakt waarmee we een aantal succesvolle pilots hebben gedraaid. Zo hebben we percolaat van een oude stortplaats behandeld in onze pilot constructed wetland. Onze pilotcontainer is onlangs teruggekeerd van een pilot in België, waar we succesvol VOCl en chloorbenzenen hebben afgebroken. De pilotcontainer is dus weer beschikbaar. Wil je weten of een constructed wetland iets voor jouw locatie of project is? Probeer het vooral eens uit met onze pilotcontainer. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Paul Verhaagen of Joshua Both.

Achtergrond informatie:


De moeite waard; diverse cursussen op E-learning platform Bodembreed; gratis, maar niet goedkoop.

De Bodembreed Academie biedt een breed scala aan e-learnings. Dit platform is speciaal ontwikkeld voor zowel nieuwe als ervaren professionals.

Het platform bevat modules over uiteenlopende onderwerpen, waaronder:

 • Bronbemaling (nieuw)
 • Geofysische meettechnieken
 • Bodem – de basis
 • Saneringstechnieken
 • In-situ saneringstechnieken
 • Ontwerpen en begeleiden van in-situ bodemsaneringen
 • Bodemenergie
 • Zware metalen
 • (Veldwerk) Waterbodemonderzoek
 • Veldwerk bodemonderzoek

Deze modules dekken de meest essentiële aspecten. We hebben aan een aantal modules over in-situ saneringstechnieken meegewerkt.

Ben je nieuw in dit veld, of wil je je kennis hierover uitbreiden? Het creëren van een account en het volgen van de modules is eenvoudig en kosteloos.

Klik snel door naar de Bodembreed Academie.


 

Spoedcursus (11 min) energiecontracten vergelijken, vooral van belang voor zonnepaneelbezitters


Het afsluiten van een energiecontract is er niet gemakkelijker op geworden, vooral niet als je zonnepanelen hebt. Vooralsnog blijft de salderingsregeling gehandhaafd. Bij de salderingsregeling kun je het teveel aan opgewekte stroom op zonnige dagen terugleveren aan het net en dan op een later moment tegen nulkosten weer gebruiken. Deze regeling is voor energieleveranciers niet voordelig. Want op het moment dat de zon schijnt (en jij dus je stroom aan het net levert) is de prijs van stroom laag of zelfs negatief. Op een donkere winterdag, als de prijzen hoog zijn, verbruik jij deze overtollige zomerstroom dan van het  net voor € 0. Leuk voor jou, niet leuk voor de energieleverancier. 

De energieleveranciers hebben daarom de hele trukendoos opengetrokken om met name de mensen met zonnepanelen veel extra te laten betalen. Het verschilt erg per leverancier, maar ze proberen dit te doen door bijvoorbeeld gratis stroom in het weekend (Budgetenergie, klinkt leuk maar dat betekent dus ook dat je als zonnepaneelbezitter niets krijgt voor het leveren van stroom op dat moment), er wordt geknutseld met de terugleverkosten, met de vaste kosten, met de abonnementskosten, hogere prijs voor je gas (!!) en met opslagkosten. Het vergelijken van energiecontracten is dus lastig geworden.

Hieronder een link naar een spoedcursus (11 minuten) van Ketel Klets over het vergelijken van energiecontracten. Kijk deze spoedcursus en vind met deze tips de beste deal voor jouw situatie. 

Ketel Klets heeft een heel YouTube-kanaal over energiebesparing, duurzame energie en met praktische tips voor woningen en appartementen (aanbevolen).

Voor de liefhebber: een extra lange Cursus 'Energie Framing (herkennen)' (Youtube; ruim een uur). 


webinar Combining Remedies at a Thermal Remediation Site (TRS)


Het combineren van meerdere saneringstechnieken op complexe locaties verbetert de efficiëntie en verlaagt de kosten van bodemsanering. Onze collega's van TRS zullen de selectie van meerdere in situ technieken bespreken in deze webinar:  hoe besluit je welke techniek waar toe te passen? En hoe combineer je dit met een thermische aanpak van de bodemsanering van een locatie.   

Link om te registreren voor dit webinar (28 maart, 2024 @12 pm ET,   17.00 uur Amsterdamse tijd). 

Link naar eerder webinar (zodat je alvast een beeld krijgt van wat je kunt verwachten): Decades of Thermal Remediation: Breakthroughs & Challenges


Onze website (www.hmvt.nl) is tijdelijk een beetje stuk, maar we hebben een alternatieve backup-site

 


Onze website (www.hmvt.nl) is tijdelijk een beetje stuk, er wordt aangewerkt. Tot die tijd hebben we een alternatieve backup-site die je via deze link kunt bereiken. Ietsje minder snel, maar alles staat er gewoon op. 

Link naar alternatieve backup-site www.hmvt.nl 

Griftpark, beproeving van verschillende constructed wetland types voor het zuiveren van grondwater. We gaan beginnen !

 

HMVT is de laatste maanden samen met Antea realisatie druk geweest met de realisatie bouw   van een drietal constructed wetlands. Deze worden de komende 2 jaar gebruikt om te testen of het verontreinigde grondwater afkomstig van het Griftpark, volledig biologische gezuiverd kan worden. Voor de testen wordt een deelstroom van de bestaande zuivering gebruikt. De drie constructed wetlands hebben elk een verschillende opbouw. Zo kunnen gelijktijdig verschillende typen worden uitgeprobeerd. Tijdens de tests wordt een zeer uitgebreide monitoring uitgevoerd. Niet alleen om te bepalen of de verontreiniging in het water wordt verwijderd, maar ook om bepalen welk typen biologie in de bodem van de wetlands het meest van belang zijn. Ook worden weercondities bij de constructed wetlands continue gevolgd. Temperatuur, wind, zoninstraling etc. Alle zijn mogelijk van invloed op het verloop van de biologische afbraak. 

Ondanks de recente winter periode staan de (nu nog) jonge planten er prima bij. In het voorjaar zullen deze sterk gaan groeien. Hierbij ondersteunen de planten met hun wortels de ontwikkeling van de noodzakelijke biologie in de bodem. Deze biologie is essentieel voor de afbraak van de verontreinigingen. 

De komende 2 jaar worden zeer interessant. Niet alleen om de resultaten van de tests, maar vooral omdat met de informatie welke wordt verzameld, het vooruitzicht ontstaat dat meer en meer langdurige grondwatersaneringen en langdurig beheer volledig biologische kunnen worden uitgevoerd. 

Meer informatie: Constructed Wetlands (HMVT)


Pilot Constructed wetland: treatment of chlorinated solvents and chlorobenzenes using a constructed wetland

 

Over the last year HMVT has tested the possibilities of using a constructed wetland type treatment for the treatment of groundwater contaminated with chlorinated solvents and chlorobenzenes. For the test we used our specially designed constructed wetland pilot test container. The equipment in this container allows for testing on site, using various constructed wetland types. With the equipment we can test various flow patterns in the wetland, various types of soil matrix of the wetland and various plant types.

 For this test we used a relatively organic rich soil matrix, anticipating on the required anaerobic conditions to achieve full degradation of the most important contaminants. The test started in December 2022 and was concluded in November 2023. An extensive monitoring was conducted during the tests. These included analyses on the water quality (e.g. physical chemical measurements such asthe oxygen content, redox-potential), chemicals within the water , the impact of evaporation and adsorption to soil and plants on the contaminant mass balance.

Looking into the results, after 5 months of stabilization PCE,TCE, DCE and VC were fully degraded from influent to effluent (>99%). Interestingly, despite lack of aerobic conditions measured in the waterflow, aerobically active microbes were abundantly present (DNA detection), and aerobically degradable contaminants were metabolized. This likely was a result from activity surrounding the plant roots, creating aerobic niches within the soil matrix. Chlorobenzenes were also fully degraded (100%). Effluent values were well below discharge limits.

Conducting the test has significantly reduced any uncertainties on the potential of a constructed wetland for the treatment of the contaminated groundwater on the site.. With the results of the tests, we have now a complete set of data to design a full scale constructed wetland, which appears to be very feasible for the site in question.

More information: constructed wetlands (HMVT) 


Zo regel je na 1 januari 2024 een melding / vergunning voor het onttrekken / lozen van (verontreinigd) grondwater


 

Het regelen van een melding of vergunning voor het onttrekken van grondwater is sinds 1 januari 2024 veranderd. Tot dat moment gold het Besluit lozen buiten inrichtingen, waar voor proefbemalingen en bodemsaneringen regels waren opgenomen.  Zo was er een lozingsnorm van 500 µg/l voor minerale olie, 50 µg/l voor BTEX en 20 µg/l voor VOCl. 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit betekent dat elke waterschap en elke gemeente zijn eigen regels kan bepalen, wat 'handig' maatwerk mogelijk maakt (fijn, elke gemeente, waterschap ed zijn eigen regels; lekker handig ) .

 Hoe moet je sinds 1 januari een onttrekkings- en lozingsvergunning/melding doen?

 Stap 1: Check of je moet melden en/of een vergunning aanvragen, waar je moet doen (welke overheden)  en welke regels/lozingsnormen gelden. Via de vergunningchecker kun je controleren of je een vergunning moet aanvragen, melding moet doen, waar je dit moet doen en welke regels hiervoor gelden . Een tip vooraf: sla de uitkomst op als PDF en voeg deze toe aan de aanvraag of melding. Dit doe je via de vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket:  https://omgevingswet.overheid.nl/checken

 Stap 2: Vraag een vergunning aan of doe een melding

Je dient je officiële aanvraag of melding voor de watervergunning in via Omgevingsloket Online (OLO). De aanvraag moet je altijd digitaal ondertekenen. Ondertekenen doe je met eHerkenning (bedrijven): https://omgevingswet.overheid.nl/home

 Nb: kan je het water niet zonder meer lozen en heb je een waterzuivering nodig? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder: https://www.hmvt.nl/klassieke-grondwaterzuiveringen/


De bizarre geschiedenis van asbest: van magisch mineraal tot hedendaags gevaar


Asbest, ooit geprezen als een magisch mineraal vanwege zijn vuurbestendige eigenschappen, kent een rijke en bizarre geschiedenis. In het verleden werd dit materiaal gebruikt voor een scala aan unieke toepassingen, zoals bovennatuurlijke mantels en slaapmutsen, en werd het zelfs in textiel voor koningen verwerkt. Een opvallend voorbeeld is de asbestportemonnee van Benjamin Franklin, die hij aan Hans Sloane verkocht. Deze portemonnee, die vuurbestendig was, werd uiteindelijk onderdeel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum in Londen. Ondanks deze vroege bewondering, kwam later de schadelijke impact van asbest aan het licht, wat tot een verbod op het gebruik ervan in veel landen leidde. Vandaag de dag wordt asbest vooral geassocieerd met problemen in gebouwen, een stille herinnering aan de gevaren van dit eens zo bewonderde materiaal.

Lees het artikel 'From supernatural capes to sleeping caps, asbestos fibres once had a wide range of bizarre uses' van de BBC. 

Ontwerpen en begeleiden van in-situ bodemsaneringen: leer er alles over met deze elearning van Bodembreed Academie.

 


Bodembreed Academie heeft een module toegevoegd aan haar e-cursus in-situ sanering: een module gewijd aan het ontwerpen en begeleiden van in-situ bodemsaneringen.

Je leert over de nieuwste in-situ technieken en hoe je een saneringsproject van begin tot eind succesvol kunt ontwerpen en begeleiden. Onderwerpen:

Ontwerp van In-situ Saneringen: Ontdek hoe je een effectief saneringsplan opstelt, aangepast aan de specifieke eisen van de locatie.

Begeleiding en Monitoring: Leer hoe je een saneringsproject monitort en bijstuurt voor optimale resultaten.

Richtlijnen en Protocollen: Verkrijg inzicht in de relevante richtlijnen en protocollen 

Deze cursus is de laatste in de reeks van zes modules over in-situ saneringstechnieken. 

Mis deze kans niet om je expertise uit te breiden. Bezoek de Bodembreed Academie vandaag nog! Klik hier om meer te weten te komen.

Ontdek de geheimen van Thermische in-situ sanering met deze e-learning van Bodembreed Academie.

 

Bodembreed Academie heeft e-learning: "Thermische In-situsanering" ontwikkeld. Deze cursus is een must voor professionals en geïnteresseerden in milieutechnologie die hun kennis willen verdiepen over deze geavanceerde saneringstechniek.

In deze interactieve online module duik je in de kern van het werkingsprincipe van thermisch in-situ saneren. Je leert over de unieke kenmerken van deze techniek en de belangrijkste parameters die de voortgang van het saneringsproces beïnvloeden. Daarnaast biedt de cursus een gedetailleerde vergelijking tussen verschillende thermische technieken, waardoor je een helder inzicht krijgt in hun toepassingen en effectiviteit.

De technieken Electrical Resistance Heating (ERH), Conductive Heating (CH), Stoom Gestimuleerde Extractie (SEE) en Hete Lucht Bodemluchtafzuiging (BLE+) worden behandeld. 

Deze e-learning is de vijfde in een reeks van zes modules over in-situsaneringstechnieken. Elke module is zorgvuldig ontworpen om zowel theoretische kennis als praktische inzichten te bieden, waardoor ze ideaal zijn voor zowel nieuwkomers in het veld als ervaren professionals.

Heb je nog geen account bij de Bodembreed Academie? Meld je dan nu gratis aan via deze link en begin vandaag nog met het verbreden van je kennis en vaardigheden in bodemsanering.

.

Leer alles over fysische In-situsanering met de gratis elearning van de Bodembreed Academie.

 De Bodembreed Academie heeft een e-learning module gelanceerd volledig gewijd aan fysische in-situsanering, 

De module behandelt het werkingsprincipe van fysische in-situsanering, een cruciale techniek in het veld van bodemsanering. Deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste parameters die invloed hebben op het saneringsproces. Daarnaast worden verschillende technieken belicht, zoals bodemluchtextractie, persluchtinjectie en tweefasenextractie. Ook worden geavanceerde methoden zoals sonisch saneren en het toevoegen van warmte uitgelegd.

Deze e-learning is de vierde in een serie van zes modules die de Bodembreed Academie ontwikkelt over In-Situ bodemsanering. Andere modules behandelen onderwerpen als thermische technieken, insitu chemische oxidatie (ISCO), biologische technieken en het begeleiden en ontwerpen van saneringsprojecten. 

Als reviewer van deze cursussen kunnen we zeggen dat de Bodembreed Academie een goede en aantrekkelijke cursus heeft samengesteld met uitstekende graphics en filmpjes.

De cursus is volledig gratis! Je hoeft alleen een account aan te maken op de Bodembreed Academie.Ga snel naar de Bodembreed Academie en begin vandaag nog! 

Biologische In-Situ Sanering: leer er alles over met de (gratis) elearning van Bodembreed Academie.

 

Vandaag  aandacht voor biologische in-situ sanering, waarbij bacteriën met een beetje hulp van ons de verontreiniging in de bodem 'opeten'. Deze techniek, waarbij de bodem wordt gesaneerd zonder te graven, wordt gebruikt voor lastige of moeilijk bereikbare verontreinigingen.

Bent u nieuw in dit veld of wilt u uw kennis hierover uitbreiden? De Bodembreed Academie biedt nu een e-learningcursus aan die u in korte tijd de basis van biologische in-situ sanering bijbrengt. Deze cursus behandelt het werkingsprincipe van de verschillende technieken, belangrijke factoren, hulpstoffen en technieken om deze hulpstoffen te doseren. U leert ook over de invloed van bodemopbouw en redoxcondities op de keuze voor een techniek en de praktische uitvoering. Deze e-learning is de derde in een reeks van zes modules over in-situsaneringstechnieken. Er zijn meer modules beschikbaar, zoals over fysische en thermische technieken en over het begeleiden en ontwerpen van in-situ saneringen. En het beste van alles? Deze modules zijn volledig gratis, na het aanmaken van een account.

Als reviewer van deze cursussen kunnen we zeggen dat de Bodembreed Academie een goede en aantrekkelijke cursus heeft samengesteld met uitstekende graphics en filmpjes. Ook geschikt voor iemand die (nog) niet goed thuis is in dit vakgebied. 

Ga snel naar de Bodembreed Academie en begin vandaag nog! 

Ontdek de geheimen van in-situ chemische oxidatie (ISCO) en reductie (NZVI) met deze e-learning van Bodembreed Academie

 

De Bodembreed Academie heeft een e-learning module gelanceerd over chemische in-situ sanering. Deze elearning is geschikt voor zowel nieuwkomers in het veld en ook mensen die hun kennis willen uitbreiden.

De cursus duikt diep in de kern van chemische in-situ sanering. Je leert over de belangrijkste technieken en krijgt inzicht in wanneer en hoe deze toe te passen. Het werkingsprincipe van de sanering en de diverse oxidatie- en reductiemiddelen worden behandeld. Belangrijke parameters voor het monitoren van het saneringsproces worden ook besproken.

Fenton's reagens, persulfaat, ozon, permanganaat en nano-ijzer; elke relevante techniek komt aan bod. 

Dit is de tweede module in een serie van zes over in-situ saneringstechnieken. Vervolgmodules gaan dieper in op fysische en biologische technieken. 

Als reviewer van deze cursussen kunnen we zeggen dat de Bodembreed Academie een goede en aantrekkelijke cursus heeft samengesteld met uitstekende graphics en filmpjes.

De cursus is volledig gratis! Je hoeft alleen een account aan te maken op de Bodembreed Academie.Ga snel naar de Bodembreed Academie en begin vandaag nog! 

Je bent nooit te oud om te leren: Ontdek de E-learning over In-situ Sanering

In-situ sanering is een techniek waarbij de bodem wordt gesaneerd zonder te graven. Deze technieken zijn onmisbaar bij de aanpak van omvangrijke of moeilijk bereikbare verontreinigingen.

Ben je nieuw in dit veld, of wil je je kennis hierover uitbreiden? De Bodembreed Academie biedt nu een e-learningcursus aan die je in korte tijd de basis van in-situ sanering bijbrengt. Je ontdekt de belangrijkste technieken en leert wanneer en hoe deze toe te passen.

Deze cursus is de eerste in een reeks van zes modules, speciaal ontwikkeld voor de Bodembreed Academie. De volgende modules gaan dieper in op fysische, chemische en biologische saneringstechnieken. En het beste van alles? Deze modules zijn volledig gratis, na het aanmaken van een account.

Als reviewer van deze cursussen kunnen we zeggen dat de Bodembreed Academie een goede en aantrekkelijke cursus heeft samengesteld met uitstekende graphics en filmpjes. Ook geschikt voor iemand die (nog) niet goed thuis is in dit vakgebied. 

Ga snel naar de Bodembreed Academie en begin vandaag nog! 

Het geheim van de afbraak van PFAS

 Niet te missen: deze hele week al diverse berichten gezien, berichten gehoord,  mails en Whatsapp-berichten gehad: er is een spotgoedkope en energiezuinige manier om PFAS af te breken.

Bij de vertaling van een wetenschappelijke artikel naar een populair nieuwsitem willen er nog wel eens wat zaken verloren gaan, dus eerst maar eens het artikel opgezocht in Science: "Low-temperature mineralization of perfluorocarboxylic acids"

En inderdaad, je kunt PFAS afbreken. 

Wat moet je daarvoor doen in de praktijk? 

Men neme: 

 1. PFAS houdend water
 2. Doe er natronloog bij
 3.  Voeg het oplosmiddel dimethyl sulfoxide (DMSO) toe (redelijk bekend in het lab)
 4. Het geheel afkoken op zo’n 100 graden…. 
 5.   · ….en de PFAS breekt af (>90% rendement)
Hoe werkt het?
PFAS-moleculen hebben een lange ‘staart’ van zeer sterke  koolstoffluorverbindingen. Daarnaast bevat PFAS een 'kop' met geladen zuurstofatomen, die kunnen reageren met andere moleculen. Door de PFAS te verwarmen in water met dimethylsulfoxide (DMSO) en natriumhydroxide (loog) wordt  de ‘kop’ van het molecuul afgehakt en blijft er een meer kwetsbare, reactieve staart achter. Door het 'onthoofden' van het molecuul verdwijnt het verband uit het oorspronkelijke ijzersterke molecule en reageert het molecule verder. Bij elke vervolg-reactie worden twee of drie koolstofmoleculen van de staart afgesloopt, tot je uiteindelijk onschadelijke koolstofverbindingen en fluoride, de veiligste vorm van fluor, overhoudt. 

Je kunt op deze manier  tien soorten perfluoralkylcarbonzuren (PFCA’s) en perfluoralkylethercarbonzuren (PFECA’s) af  breken, waaronder het giftige perfluoroctaanzuur (PFOA). Het zou in principe moeten werken voor de  PFAS die carbonzuren bevatten. Maar het merendeel en de meest toxische en stabiele PFAS hebben dat niet. Ik hoorde al iemand verzuchtten: "Mooi dat we hiermee een paar honderd van die verbindingen kunnen afbreken. Nog maar 4800 to go. "

In de praktijk
Tja... je kunt dit niet zomaar toepassen in een bemaling van 100 m3/uur of een bodemsanering in pak ’m beet Zwijndrecht. Die reactie met DMSO en natronloog werkt slecht in een grondpakket of watermatrix met veel andere storende verbindingen. Veel verbindingen, vetzuren bijvoorbeeld, zullen eerder reageren met DMSO dan PFAS. En dan het hele pakket opwarmen tot ruim honderd graden..... Het kan, maar kost heel veel energie. 

Je kunt dus beter eerst de PFAS uit het water / de bodem sterk  concentreren in een heel beperkt volume (paar m3), bijvoorbeeld met de techniek van HMVT. En dan daarna zou je het met deze magische afbraakmethode kunnen aanpakken. Gezien de laatste bijzonder lage lozingseis (in België heb ik al 20 ng/l  gezien)  moet je vervolgens actief kool naschakelen. 

Misschien maar eens een piloot doen? Iemand? Dan ga ik vast DMSO bestellen en een plekje vrijmaken in ons proeflab

Ik ben benieuwd naar jouw mening en ideeën.  Reacties en opbouwende kritiek via de comments of via LinkedinTutorial : snel en gemakkelijk PowerPoint online zetten met geluid en webcam-venster rechtsonder in beeld ( Office 365)

 Je ziet het in deze Corona-tijd heel veel online; iemand geeft een presentatie waarbij je rechtsonder in beeld deze persoon in een klein apart venster ziet. En dat kun jij ook: gewoon met de software van Office 365 zonder dat je daarvoor allerlei ingewikkelde dingen hoeft te doen of speciale software nodig hebt. Kwestie van presentatie maken, in één keer vloeiend inspreken en je bent klaar. Het kost niet meer tijd dan een ‘normale’ presentatie houden. Ideaal voor het online zetten van een les, toolboxmeeting, tutorial of een presentatie die je, om wat voor reden dan ook, niet live kunt geven of tot in het oneindige wilt recyclen. 

(update 9-3-2022 : nu ook een toelichting van Microsoft zelf : https://support.microsoft.com/nl-nl/office/neem-jouw-presentatie-op-ddc4432c-79f6-4add-b85e-1009815d955c )


Volg de stappen hieronder en je presentatie staat in een handomdraai online:

 1. Maak een presentatie in Microsoft PowerPoint (Office 365) zoals je gewend bent. 
 2. Klik vervolgens op Diavoorstelling >> opnemen 
 3.   Je kunt nu starten met inspreken. Je spreekt de presentatie in één keer in waarbij je ondertussen, net zoals normaal, door de dia’s klikt. Aan het einde sluit je af door op de stopknop te drukken.

  Met escape kom je weer terug in het normale PowerPoint scherm. Sla je presentatie op (Ctrl-s  of via het menu ‘bestand’). Je kunt eventueel het geluid opnieuw opnemen via diavoorstelling>>opnemen>>wissen  als je niet helemaal tevreden bent. 
 4. Je presentatie is nu voorzien van geluid. Je kunt de presentatie (inclusief geluid) afspelen in PowerPoint op elke computer of delen via Teams, maar omdat veel mensen mobiele apparaten gebruiken (zonder Office365) is het handiger om de presentatie te exporteren en op Youtube te zetten, zie hiervoor stap 5. 
 5. Om de presentatie gemakkelijk te kunnen delen exporteer je het bestand als MP4 bestand. Klik hiervoor op (menu) bestand => exporteren => een video maken.   Kies voor ‘Full-HD’ (anders worden je afbeeldingen korrelig) en exporteer het bestand door op de knop ‘video maken’ te drukken. Sla het bestand op als .MP4 - bestand. 

 6. Om het bestand te delen kun je het uploaden naar je Youtube-kanaal. Login via www.youtube.com en log in met je eigen account. Klik op het camera-logo met de plus om de video te uploaden.
 7. In het veld ‘beschrijving’ kunt je opmerkingen, links en toelichting kwijt. Wil je de video niet met de hele wereld delen maar alleen met een beperkte selectie van collega’s of klanten? Zet dan bij zichtbaarheid de link ‘verborgen’ aan. Alleen mensen die de link hebben gekregen kunnen nu de video op Youtube bekijken. Dit is geen 100%-veilige oplossing, maar voldoende om de meeste ongewenste nieuwsgierigen en zoekmachines buiten de deur te houden.

  Niet voldoende veilig? Zet het bestand dan alleen op je (bedrijfs)netwerk of deel het bijvoorbeeld via Vimeo waarbij je het ook nog met een wachtwoord kunt beveiligen. Na het uploaden moet Youtube het bestand nog verwerken, dit kost meestal enkele minuten. Je hoeft hier niet op te wachten, je kunt rustig andere dingen gaan doen. Hierna kun je de Youtube-link naar de video delen… Iedereen (met de link) kan dan onbeperkt kijken op elk (mobiel) apparaat op het moment dat het hem/haar uitkomt. 

Mijn guilty pleasure (gouden tip serie)

Een guilty pleasure is een liefhebberij waar je niemand kwaad mee doet, maar die je toch liever voor jezelf houdt. Omdat hij niet naar ieders smaak is, althans niet openlijk.

Zo zijn er mannen die liever in vrouwenkleren lopen. Mensen van wie je het niet verwacht die graag volkszangers van minstens honderdvijftig kilo het Nederlandse lied horen vertolken. Pyromanen die zich beperken tot barbecue en open haard, te-hardrijders op verlaten nachtelijke snelwegen. Dat soort werk.

Ook ik heb mijn guilty pleasure. Ik ben namelijk dol op eenvoudige (grond)watermodellen om snel iets mee te kunnen te doorrekenen (ISCO, biologie, grondwatersanering), in plaats van honderd dagen te gaan zitten bouwen, testen, modificeren en pielen met bijvoorbeeld MODFLOW.
Een MODFLOW model heeft tientallen opties en knoppen om aan te draaien, maar het is tientallen uren werk om dat goed aan het draaien te krijgen voor jouw locatie en probleem. Het is ook best lekker om in een half uurtje tijd een goed gevoel te krijgen voor de verschillende opties en gemakkelijk wat te schuiven met de situering van bronnen, het debiet, het aantal bronnen en dergelijke.

Ik bouw dit soort modellen zelf, maar speur ook de krochten van het internet af naar meer, meer, meer. En laatst kwam ik een pareltje - of eigenlijk een zak vol met parels - tegen in een Colombiaans hoekje van het internet.  Puur goud dat ik graag met je wil delen.

Op de webstek van Carlos Molano, een geohydroloog, vind je een hele verzameling van eenvoudige modellen in Excel. En het mooie is: op zijn youtube kanaal legt hij het allemaal ook nog eens extraplusveel uit, dus dat moet je zeker eens gaan bekijken.

Onderstaand een voorbeeld van een eenvoudig model om een interceptiebemaling mee te berekenen om een verontreiniging geohydrologisch te beheersen zodat deze zich niet verder verspreidt.Dit bericht is onderdeel van de Gouden Tip Serie. 

Kom je er niet uit? Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met een echte specialist. 8 tips voor een succesvolle sanering met Insitu Chemische Oxidatie (ISCO)

Insitu chemische oxidatie (ISCO) is al jaren een snelle en robuuste techniek voor bodemsanering. Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek BV (HMVT) heeft reeds tientallen locaties snel en succesvol gesaneerd met deze techniek. Hieronder 8 tips waarmee je ook jouw locatie succesvol saneert:


 1. Doe écht onderzoek in de bron van de bodemverontreiniging om te bepalen waar de grootste vracht zit en hoeveel vracht bodemverontreiniging aanwezig is in de bron. Met bodemluchtmetingen en head-spacemetingen krijg je vaak al een goed idee van waar de hoogste concentraties grondverontreiniging en DNAPL aanwezig zijn. Ook MIP sonderingen zijn een uitstekende manier om de bron van de bodemverontreiniging goed in beeld te brengen.
 2. Bij chemische oxidatie oxideer je niet alleen de verontreiniging, maar ook alle andere oxideerbare delen in de bodem worden geoxideerd. Bepaal daarom de natural oxidant demand (NOD of matrixbehoefte) van de bodem met eenvoudige labtest.  
 3. Maak reële afspraken over saneringsdoelstellingen. De laatste molecuul verontreiniging hoeft écht niet weg, ook doorsaneren tot de interventiewaarde is niet nodig.  Alleen het mobiele deel dat voor verspreiding en uitdamping zorgt moet je wegnemen. Het bodembeleid biedt kansen voor reële saneringswaarden, maak daar optimaal gebruik van.Indien gewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen met onze praktijkkennis of een grondwatermodel om een stabiele eindsituatie aan te tonen. 
 4. Plaats goede injectiefilters (HDPE of staal) met een goede bentoniet en betonafdichting om preferente en kortsluitstromen te voorkomen . Zo komt de oxidant ook echt terecht op de plek waar je het wilt hebben. Bezuinig niet op een beetje bentoniet of beton als afdichting bij het plaatsen van filters, daar krijg je spijt van. O ja.... PVC filters met (schuif)moffen, dat werkt niet.... echt niet....!
 5. Dicht ook bestaande onderzoeksfilters goed af, anders heb je de oxidant straks op het maaiveld liggen en niet in de bodem bij de verontreiniging;
 6. Als je puur product (drijflaag, zaklaag, NAPL, DNAPL) gemakkelijk kan verwijderen met een extractietechniek (pump & treat, tweefasenextractie), doe dat dan ook. Dat is altijd goedkoper en effectiever dan het allemaal proberen te ‘verbranden’ met chemische oxidatie.
 7. Met in situ chemische oxidatie ( ISCO ) wordt de bodemverontreiniging gemobiliseerd. Door gasvorming, hogere temperatuur en de ISCO zelf komt de verontreiniging los van de grond en gaan DNAPL’s in oplossing. De gehalten verontreiniging in het grondwater zijn na de eerste ronde ISCO vaak hoger dan bij de nulmeting. Voer meerdere ronden chemische oxidatie uit (minimaal 2) om rebounce effecten te voorkomen.
 8. Chemische oxidatie is een robuuste en snelle saneringstechniek, maar ondeskundige toepassing kan de situatie verergeren en het kan gevaarlijk zijn. Laat ISCO dus alleen uitvoeren door een deskundige aannemer en schakel deze bij voorkeur zo vroeg mogelijk  in. Bij voorkeur al bij het opstellen van het saneringsplan.


MER schaliegas

Reageren op de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor het milieuonderzoek naar schaliegas? Dat kan van 29 mei 2014 tot en met 9 juli 2014.

Momenteel ontwikkelt de minister van Economische Zaken samen met de minister van Infrastructuur en Milieu, een structuurvisie schaliegas. Deze is begin 2015 klaar. De structuurvisie geeft aan of, en zo ja waar, in Nederland mogelijk schaliegas gewonnen kan worden, waarbij er zo min mogelijk overlast voor mens, milieu en natuur is.
Echter, voordat de structuurvisie schaliegas kan worden geschreven, moet er eerst onderzoek worden gedaan naar de milieurisico’s en de gevolgen van schaliegaswinning. Dit gebeurt met een zogeheten milieueffectrapport (plan-MER). Hoe de overheid dit onderzoek wil uitvoeren, staat in de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.