Onze website (www.hmvt.nl) is tijdelijk een beetje stuk, maar we hebben een alternatieve backup-site

 


Onze website (www.hmvt.nl) is tijdelijk een beetje stuk, er wordt aangewerkt. Tot die tijd hebben we een alternatieve backup-site die je via deze link kunt bereiken. Ietsje minder snel, maar alles staat er gewoon op. 

Link naar alternatieve backup-site www.hmvt.nl 

Griftpark, beproeving van verschillende constructed wetland types voor het zuiveren van grondwater. We gaan beginnen !

 

HMVT is de laatste maanden samen met Antea realisatie druk geweest met de realisatie bouw   van een drietal constructed wetlands. Deze worden de komende 2 jaar gebruikt om te testen of het verontreinigde grondwater afkomstig van het Griftpark, volledig biologische gezuiverd kan worden. Voor de testen wordt een deelstroom van de bestaande zuivering gebruikt. De drie constructed wetlands hebben elk een verschillende opbouw. Zo kunnen gelijktijdig verschillende typen worden uitgeprobeerd. Tijdens de tests wordt een zeer uitgebreide monitoring uitgevoerd. Niet alleen om te bepalen of de verontreiniging in het water wordt verwijderd, maar ook om bepalen welk typen biologie in de bodem van de wetlands het meest van belang zijn. Ook worden weercondities bij de constructed wetlands continue gevolgd. Temperatuur, wind, zoninstraling etc. Alle zijn mogelijk van invloed op het verloop van de biologische afbraak. 

Ondanks de recente winter periode staan de (nu nog) jonge planten er prima bij. In het voorjaar zullen deze sterk gaan groeien. Hierbij ondersteunen de planten met hun wortels de ontwikkeling van de noodzakelijke biologie in de bodem. Deze biologie is essentieel voor de afbraak van de verontreinigingen. 

De komende 2 jaar worden zeer interessant. Niet alleen om de resultaten van de tests, maar vooral omdat met de informatie welke wordt verzameld, het vooruitzicht ontstaat dat meer en meer langdurige grondwatersaneringen en langdurig beheer volledig biologische kunnen worden uitgevoerd. 

Meer informatie: Constructed Wetlands (HMVT)


Pilot Constructed wetland: treatment of chlorinated solvents and chlorobenzenes using a constructed wetland

 

Over the last year HMVT has tested the possibilities of using a constructed wetland type treatment for the treatment of groundwater contaminated with chlorinated solvents and chlorobenzenes. For the test we used our specially designed constructed wetland pilot test container. The equipment in this container allows for testing on site, using various constructed wetland types. With the equipment we can test various flow patterns in the wetland, various types of soil matrix of the wetland and various plant types.

 For this test we used a relatively organic rich soil matrix, anticipating on the required anaerobic conditions to achieve full degradation of the most important contaminants. The test started in December 2022 and was concluded in November 2023. An extensive monitoring was conducted during the tests. These included analyses on the water quality (e.g. physical chemical measurements such asthe oxygen content, redox-potential), chemicals within the water , the impact of evaporation and adsorption to soil and plants on the contaminant mass balance.

Looking into the results, after 5 months of stabilization PCE,TCE, DCE and VC were fully degraded from influent to effluent (>99%). Interestingly, despite lack of aerobic conditions measured in the waterflow, aerobically active microbes were abundantly present (DNA detection), and aerobically degradable contaminants were metabolized. This likely was a result from activity surrounding the plant roots, creating aerobic niches within the soil matrix. Chlorobenzenes were also fully degraded (100%). Effluent values were well below discharge limits.

Conducting the test has significantly reduced any uncertainties on the potential of a constructed wetland for the treatment of the contaminated groundwater on the site.. With the results of the tests, we have now a complete set of data to design a full scale constructed wetland, which appears to be very feasible for the site in question.

More information: constructed wetlands (HMVT) 


Zo regel je na 1 januari 2024 een melding / vergunning voor het onttrekken / lozen van (verontreinigd) grondwater


 

Het regelen van een melding of vergunning voor het onttrekken van grondwater is sinds 1 januari 2024 veranderd. Tot dat moment gold het Besluit lozen buiten inrichtingen, waar voor proefbemalingen en bodemsaneringen regels waren opgenomen.  Zo was er een lozingsnorm van 500 µg/l voor minerale olie, 50 µg/l voor BTEX en 20 µg/l voor VOCl. 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit betekent dat elke waterschap en elke gemeente zijn eigen regels kan bepalen, wat 'handig' maatwerk mogelijk maakt (fijn, elke gemeente, waterschap ed zijn eigen regels; lekker handig ) .

 Hoe moet je sinds 1 januari een onttrekkings- en lozingsvergunning/melding doen?

 Stap 1: Check of je moet melden en/of een vergunning aanvragen, waar je moet doen (welke overheden)  en welke regels/lozingsnormen gelden. Via de vergunningchecker kun je controleren of je een vergunning moet aanvragen, melding moet doen, waar je dit moet doen en welke regels hiervoor gelden . Een tip vooraf: sla de uitkomst op als PDF en voeg deze toe aan de aanvraag of melding. Dit doe je via de vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket:  https://omgevingswet.overheid.nl/checken

 Stap 2: Vraag een vergunning aan of doe een melding

Je dient je officiële aanvraag of melding voor de watervergunning in via Omgevingsloket Online (OLO). De aanvraag moet je altijd digitaal ondertekenen. Ondertekenen doe je met eHerkenning (bedrijven): https://omgevingswet.overheid.nl/home

 Nb: kan je het water niet zonder meer lozen en heb je een waterzuivering nodig? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder: https://www.hmvt.nl/klassieke-grondwaterzuiveringen/


De bizarre geschiedenis van asbest: van magisch mineraal tot hedendaags gevaar


Asbest, ooit geprezen als een magisch mineraal vanwege zijn vuurbestendige eigenschappen, kent een rijke en bizarre geschiedenis. In het verleden werd dit materiaal gebruikt voor een scala aan unieke toepassingen, zoals bovennatuurlijke mantels en slaapmutsen, en werd het zelfs in textiel voor koningen verwerkt. Een opvallend voorbeeld is de asbestportemonnee van Benjamin Franklin, die hij aan Hans Sloane verkocht. Deze portemonnee, die vuurbestendig was, werd uiteindelijk onderdeel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum in Londen. Ondanks deze vroege bewondering, kwam later de schadelijke impact van asbest aan het licht, wat tot een verbod op het gebruik ervan in veel landen leidde. Vandaag de dag wordt asbest vooral geassocieerd met problemen in gebouwen, een stille herinnering aan de gevaren van dit eens zo bewonderde materiaal.

Lees het artikel 'From supernatural capes to sleeping caps, asbestos fibres once had a wide range of bizarre uses' van de BBC. 

Ontwerpen en begeleiden van in-situ bodemsaneringen: leer er alles over met deze elearning van Bodembreed Academie.

 


Bodembreed Academie heeft een module toegevoegd aan haar e-cursus in-situ sanering: een module gewijd aan het ontwerpen en begeleiden van in-situ bodemsaneringen.

Je leert over de nieuwste in-situ technieken en hoe je een saneringsproject van begin tot eind succesvol kunt ontwerpen en begeleiden. Onderwerpen:

Ontwerp van In-situ Saneringen: Ontdek hoe je een effectief saneringsplan opstelt, aangepast aan de specifieke eisen van de locatie.

Begeleiding en Monitoring: Leer hoe je een saneringsproject monitort en bijstuurt voor optimale resultaten.

Richtlijnen en Protocollen: Verkrijg inzicht in de relevante richtlijnen en protocollen 

Deze cursus is de laatste in de reeks van zes modules over in-situ saneringstechnieken. 

Mis deze kans niet om je expertise uit te breiden. Bezoek de Bodembreed Academie vandaag nog! Klik hier om meer te weten te komen.