Geslaagde in situ bodemsanering van complex gebonden cyanide (HMVT)

Onlangs is HMVT erin geslaagd complexgebonden cyanide met een in situ sanering aan te pakken. Algemeen wordt aangenomen dat je complexgebonden cyanide niet met een in situ sanering kan aanpakken. Biologisch is er weinig mee te beginnen en strippen of vervluchtigen naar de bodemlucht met bodemluchtextractie en persluchtinjectie lukt ook al niet.

Ook onttrekken met een traditionele grondwatersanering lijkt niet erg aantrekkelijk; complexgebonden cyanide laten zich lastig uit het opgepompte water verwijderen. Je kunt ze met een zuivering van waterstofperoxide en UV aanpakken, maar dat is lastig. Ook met een ionenwisselaar is de complexgebonden cyanide vaak lastig te verwijderen; de cyanide komt voor als complex en niet als vrij ‘ion’. Een ionenwisselaar – de naam zegt het al – kan vooral ionen uit het water halen en heeft veel moeite met complexgebonden cyanide. Ook is toepassing van een ionenwisselaar in een grondwaterzuivering vaak een kostbare aangelegenheid.

Om een effectievere oplossing te kunnen bieden, heeft HMVT een aantal proeven in haar proeflab gedaan om de precieze aanpak te bepalen. Hierbij is een sanering van complexgebonden cyanide uitgewerkt met in situ chemische oxidatie ( ISCO ) met Fentons Reagens. Hierbij wordt in de bodem katalysator (ijzer) en waterstofperoxide geïnjecteerd, waardoor de zeer krachtige Fentons reactie op gang komt. De complexgebonden cyanide wordt hierbij in een tweetal stappen aangepakt. Bij de eerste stap wordt de complex cyanide ‘losgebroken’ van het complex waarbij vrije cyanide ontstaat. Bij de tweede stap wordt de vrije cyanide in situ chemisch geoxideerd tot onschuldige eindproducten. Bij dit proces is onder andere de pH een belangrijke factor.

HMVT is erin geslaagd meer dan 90% van de aanwezige vracht complexgebonden cyanide in het behandelde gebied te verwijderen met in situ chemische oxidatie ( ISCO ). Na de chemische oxidatie met Fentons Reagens werden in het behandelde gebied alleen nog concentraties vrije of complexgebonden cyanide aangetroffen onder de tussenwaarde voor cyanide.

Met de labproeven en de full-scale sanering heeft HMVT aangetoond ook complex gebonden cyanide zeer kosteneffectief met een in situ sanering te kunnen aanpakken.

bron

Nieuw productblad ENNA

Hieronder de nieuwe productinformatie over ENNA (enhanced natural natural attenuation). ENNA is door HMVT ontwikkeld.
Het is een slowrelease substraat om de biologische afbraak van bodemverontreinigingen van gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) te stimuleren. Het is sinds 2004 door HMVT succesvol ingezet op tientallen in situ bodemsaneringen. ENNA is misschien wel het beste substraat dat er op dit moment is voor de gestimuleerde biologische afbraak van chloorkoolwaterstoffen (VOCl).

Meer informatie in onderstaand (nieuw) productblad en op Ennasanering.nl


pif Enna

Tetrahydrofuraan (THF) succesvol gesaneerd (HMVT)


Tetrahydrofuraan (THF) is een cyclische ether. Het is een zeer goed oplosmiddel voor polaire verbindingen zoals PVC, polystyreen, lijmen en nog niet uitgeharde lakken en polyurethaan. THF ( tetrahydrofuran ) komt als bodemverontreiniging niet veel voor en wordt daarom een ‘exoot’ genoemd waar geen kant-en-klare saneringstechnieken voor beschikbaar zijn.

Onlangs werd HMVT gevraagd een verontreiniging van tetrahydrofuraan (THF) te saneren. Een lastige opgave, want naast THF was de bodem sterk verontreinigd met chloorethenen en chloorethanen. Daarom heeft HMVT een aantal proeven in haar proeflab gedaan om de precieze aanpak te bepalen. Hierbij is een sanering uitgewerkt met in situ chemische oxidatie ( ISCO ) met Fentons Reagens. Hierbij wordt in de bodem katalysator (ijzer) en waterstofperoxide geïnjecteerd, waardoor de zeer krachtige Fentons reactie op gang komt. Bij dit proces is de pH een belangrijke factor.

Door toepassing van Fentons Reagens kon de mix van alle verontreinigingen – waaronder hoge gehalten tetrahydrofuraan – in een tweetal ronden met chemische oxidatie worden aangepakt. HMVT is erin geslaagd meer dan 95% van de aanwezige vracht verontreiniging in het behandelde gebied te verwijderen met in situ chemische oxidatie ( ISCO ) waarmee werd voldaan aan de saneringsdoelstelling.

Meer informatie

CORONA luchtzuivering zuivert verkeerslucht Eindhoven

De Corona Technologie is een unieke techniek om grote luchtflows met relatief weinig energie te zuiveren. Dit wordt gerealiseerd door de dampen als het ware te zuiveren met behulp van ‘minibliksems’. Niet alleen verkeersemissies, maar ook emissies uit stallen en allerlei geuren kunnen er zeer goed mee worden gereduceerd.

Het samenwerkingsverband van Oranjewoud, HMVT en de Technische Universiteit Eindhoven, dat samen de Corona Luchtzuiveringstechnologie ontwikkeld, is geselecteerd voor een subsidietraject uitgegeven door het SRE te Eindhoven. Het SRE wil de praktische mogelijkheden voor zuivering van verkeerslucht in de regio Eindhoven onderzoeken. Voor partijen die daarvoor een goed plan konden indienen was een subsidie beschikbaar.
HMVT / Oranjewoud gaat in het kader hiervan de verkeerslucht in het ‘Dommeltunneltje’ in het centrum van Eindhoven met behulp van de Corona Luchtzuiveringstechniek zuiveren. Eerdere testen met de Corona Technologie hebben positieve resultaten laten zien op NOx en fijn stof verwijdering, bijvoorbeeld bij tunnellucht en ondergrondse parkeergarages. De uitvoering van de testen te Eindhoven zal een extra referentie vormen voor de inzet van de Corona Technologie bij reiniging van tunnellucht.

Regio bericht, een uitgave van SRE samenwerkingsverband Regio Eindhoven, heeft hierover een artikel geplaatst. Het artikel is via deze link te downloaden (PDF, circa 1 mb).

Marco van den Brand: “Wij gaan een proef uitvoeren die de lucht van het Dommeltunneltje in Eindhoven reinigt. Dit doen we met een nieuwe, innovatieve techniek die mini-bliksems produceert en zo de lucht zuivert. Naast het tunneltje komt een container te staan waar we de installatie, de zogenoemde Corona Technologie, in kunnen plaatsen. Door de proef kunnen we deze nieuwe techniek uitgebreid testen en komen we er achter of de techniek echt gebruikt kan worden om de luchtkwaliteit op wegen, snelwegen en in tunnels te reinigen.” Guus Pemen van de TU/e vervolgt: “De TU/e heeft de Corona Technologie ontwikkeld en HMVT/Oranjewoud brengt het op de markt.”

Artikel Corona Start Proef Dommeltunnel

Automatische ISCO installatie

In het verleden heb ik er al wel eens over nagedacht; een automatische ISCO - installatie voor in situ chemische oxidatie ( ISCO ) met Fentons Reagens (waterstofperoxide). Hierbij wordt de injectie niet meer gestuurd door een deskundige operator in het veld, maar met een automatische installatie. Toen heb ik er toch maar van afgezien:


  • elk filter is weer anders; dit maakt automatiseren lastig;
  • te gevaarlijk: het proces loopt snel uit de hand (spuiters enzo). Een operator ter plaatse kan dan snel ingrijpen. Met een automatische installatie is dat lastig. Hoe detecteer je zoiets? Alleen de temperatuurontwikkeling in de bodem volgen blijkt in de praktijk niet voldoende te zijn. 
  • Een andere ISCO - aannemer heeft zoiets ook al eens geprobeerd.  Hun ervaring toen: je hebt geen operator die continue in het veld loopt, maar één die continue achter zijn PC zit om alles elke keer bij te regelen. Ook bleek het proces gevoelig te zijn voor storingen. De 'winst' van de automatische installatie was toen beperkt. 
  • zo'n installatie is redelijk duur.  Hoe snel verdient zo'n installatie zichzelf terug?
De aannemer NTP heeft een andere afweging gemaakt. Op het project Kijksteeg Lochem hebben ze een automatische ISCO - installatie ingezet. In de Cobouw stond een uitgebreid artikel over deze installatie. Een interessante ontwikkeling om de komende periode te volgen. 

De keuze viel uiteindelijk op in situ chemische oxidatie (ISCO), een snelle techniek die zich in de praktijk heeft bewezen. Bij in situ chemische oxidatie worden chemicaliën in de bodem gebracht. Wanneer ze in contact komen met de verontreiniging, worden ze afgebroken (geoxideerd) en vormen ze onschadelijke verbindingen. [..]
Speciaal voor dit werk ontwikkelde de aannemer een volautomatische, mobiele ISCO-unit. "Naast de kosten voor chemicaliën, zijn met name de kosten voor operators en processtuurders bepalend voor een ISCO-sanering. In plaats van acht uur per dag, kunnen we het hele proces nu zeven dagen per week en 24 uur per dag continu, op een uiterst gecontroleerde wijze op afstand sturen.". Door het continu meten en loggen van procesparameters, zoals injectiedebiet, injectiedruk en temperatuur, wordt een optimale injectie van chemicaliën in een zo kort mogelijke periode verkregen. Een belangrijke voorwaarde voor een optimaal eindresultaat, is het in de hand houden van de bodemtemperatuur. De maximaal toegestane grenswaarde ligt bij 40 graden. Wanneer de temperatuur daarboven komt, spoelt het ISCO-systeem volautomatisch met water. Daarnaast wordt ook de injectiedruk constant op afstand gemonitord. De bodemspecialist spreekt van "een betrouwbaar continu zelfregelend proces". In Lochem draait de unit met 24 injectiefilters die op een onderlinge afstand van 3,5 meter staan. [..]
De twee verschillende chemicaliën worden afwisselend in kleine volume-eenheden via één tot maximaal vier filters gelijktijdig in de bodem gebracht. Middels een PLC (controle en besturing op afstand) telemetrisch softwareprogramma worden de benodigde chemicaliën, concentraties en volgorde voor ieder afzonderlijk injectiepunt geregeld. "De combinatie van deze stoffen zorgt voor een superactieve hoge oxidatiekracht, die op de locatie na twaalf uur gecontroleerd op gang komt. Zo is het gebied met een minimaal aantal filters te behandelen."

Geef ons de echte ingenieurs terug

“De nieuwe sofisten zijn de procesaanstuurders, de fusie- en overnamespecialisten en de juristen die daar voor 514 euro per uur contracten bij maken. Allemaal hebben ze rechten gestudeerd of hebben ze een MBA-diploma, maar een schroef recht indraaien kunnen ze niet. Ze hebben ons verteld dat wij geluk, welvaart en aandeelhouderswaarde aan hen te danken hebben. Wij, het goedgelovige publiek, geloven het nog ook, en betalen de schimmenspelers de hoofdprijs.”

Columnist Johan Schaberg vat het nog even goed samen in de NRC. Managers die mooi praten verdienen het geld. Zij die dingen maken waar je wat aan hebt niet.

Aanbevolen op Bodembreed

'Bodembreder' noemt Frank Agterberg (SKB) het symposium Bodembreed op dinsdag 30 november en woensdag 1 december in de Werelt in Lunteren. En inderdaad; het programma is breder dan ooit. Van CO2 opslag tot bodemdaling in het landelijke gebied. Een snelle lezing leert dat het programma vooral heel veel beleid bevat. Nu is beleid best belangrijk, zonder bodembeleid geen werk tenslotte, maar een beetje techniek is toch ook nooit weg? Is dan helemaal niets voor de hardcore saneerder?

Het is een beetje zoeken in het programma, maar hierbij mijn tips:

Moderne bodemonderzoekstechnieken
dinsdag 30 november, 11.15 - 12.45, sessie 41
voorzitter Robert Jan Stuut (MWH)
Hierbij wordt ingegaan op moderne bodemonderzoekstechnieken. Tevens wordt ingegaan op het draagvlak voor deze technieken. Is toepassing van deze technieken wel mogelijk nu het bodemonderzoek en de bodemsanering  is dichtgetimmerd in tig protocollen?

Duurzaam saneren
dinsdag 30 november, 15.30 - 17.30, sessie 4.3
voorzitter Wilfried ter Woerds (Oranjewoud)
Over de duurzaamheid van saneringen, de afweging saneren / milieurendement / milieu'kosten' van een sanering en de laatste stand van zaken bij NICOLE en SURF-NL over dit onderwerp.

Combitechnieken voor bodemsanering
Woensdag 1 december, 9.00-10.30, sessie 4.4
Voorzitter Shakti Lieten (Bioclear)
Een sessie over 'echte saneringen' met 'echte resultaten'. Gesproken wordt over toepassing van ISCO als onderdeel van de sanering van minerale olie en aromaten, in situ aerobe afbraak van MTBE en de in situ sanering van een ammonia - verontreiniging.

Handelsmissie voor de sector bodemsanering naar Nanjing en Beijing

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert Global Matching, voor het Netherlands Soil Partnership (NSP), en in het kader van het 2g@there-programma China Bodemsanering, een handelsmissie naar Nanjing en Bejing. In Nanjing wordt deelgenomen aan de International Conference on Site Remediation and Financing Mechanism, en in Beijing aan de milieubeurs CIGIE. Ook worden relevante Chinese instellingen en bedrijven bezocht en staan workshops en matchmaking op het programma.

Deze handelsreis biedt bedrijven de mogelijkheid om zich in een kort tijdsbestek te oriënteren op de Chinese markt.

Meer info hier

HMVT: 20 jaar bodemsanering

Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek bestaat 20 jaar. Ter ere daarvan is een boek uitgebracht.

Het boek is hier te downloaden (PDF, circa 4 mb). Ook de scribent van dit stukje is geïnterviewd. Hieronder dit interview.

Frank Pels HMVT Interview


Download hier het interview met Frank Pels.

Internationale workshop CityChlor: verzameling van Europese deskundigheid

Op dinsdag 16 november 2010 wordt in Parijs de eerste Internationale workshop van CityChlor georganiseerd. Deelnemers kunnen informatie uitwisselen en sleutelfiguren ontmoeten. CityChlor heeft als doel een geïntegreerde aanpak uit te werken voor de aanpak van gechloreerde bodem- en grondwaterverontreiniging in stedelijke omgeving.

Bij de workshop  wordt ingegaan op het project CityChlor en op de verschillende wijzen van benadering in de vier deelnemende landen. In sommige regio’s zijn al innovatieve technieken getest en andere regio’s hebben veel ervaring met communicatie en kostenbeheer bij zulke projecten.

Het begrip ‘work’shop wordt letterlijk genomen: er wordt gerekend op de input, ervaring en specialisme van de deelnemers.

Doelgroep
Bestuurders, Beleidsmakers van provincies en gemeenten, adviesbureau's, gespecialiseerde aannemers, juristen

Locatie
Les Salons du Relais, Hôtel Paris Est, 4 r. du 8 mai 1945, Parijs

Toegangsprijs
gratis, reis- en verblijfskosten voor eigen rekening

Duur
1 dag (16 november 2010)

Contact
Aanmelden via de CityChlor website

Meer informatie
Uitnodiging kun je hier bekijken
Interreg CityChlor
CityChlor