zondag 20 december 2009

SOILECTION online

SOILECTION is sinds kort online gekomen. SOILECTION ontsluit kennis en praktijkervaringen op het gebied van in situ bodemsanering in Nederland.


De hoofdonderdelen van SOILECTION zijn:
- beschrijvingen van pilots met daarin innovatieve in-situ
technieken (sanering en monitoring);
- de saneringsconcepten voor veelvoorkomende situaties;
- de standaard saneringsconcepten voor enkele branches; prestaties van de technieken op de verschillende locaties (pilots); ervaringsdatabase met voorbeelden van de toepassing van in-situ en state-of-the-art saneringen en monitoring, en de mogelijkheid om varianten te vergelijken;
- website gedeelte met daarin o.a. achtergrondinformatie over in-situ, HIP, SOILECTION, de projectpartners, links, glossary, etc

Tip om geld te verdienen

Pssssst, veel overheden willen er eigenlijk niet over praten, maar op 1 oktober 2009 is de wet 'bestuursdwang en beroep bij niet tijdig beslissen' in werking getreden. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de overheid zo snel mogelijk beslist over aanvragen. Een overheid die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn.

En dan is het simpel: gewoon even dit formulier (PDF) insturen. Hiermee vraag je om een dwangsom en stel je de overheid 'in gebreke’. De overheid heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

1) De dwangsom begint automatisch te lopen
Als je de overheid in gebreke hebt gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan heb je automatisch recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal €1260).

2) Je kunt direct beroep instellen
Als je de overheid in gebreke hebt gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt je bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. Je hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing.

Meer informatie>>

zondag 6 december 2009

Geen dichtgetimmerde PDF's meer


Je kent het wel. Je hebt een PDF bestand gekregen en je moet het printen, invoegen in een ander bestand of er iets digitaal uit knippen en plakken. Maar helaas: het bestand is dichtgetimmerd met beveiligingen.

Dan maar even bellen naar de afzender: 'Je hebt het beveiligd met een wachtwoord, ik kan er niets mee, zelfs niet printen.' 'O, echt? hmmmm, ik weet niet wat het paswoord is'

Maar gelukkig is er nu een oplossing als je weer eens een onnodig zwaar beveiligd PDF bestand krijgt waardoor je er niet normaal mee kunt werken. Gewoon uploaden op FreeMyPDF en je krijgt het bestand zonder paswoorden en restricties terug. Het werkt voor bijna alle PDF bestanden, behalve bestanden die je niet eens mag bekijken zonder wachtwoord.

donderdag 26 november 2009

Een grondsanering tot 9 meter diep

Het gebeurt niet vaak meer: saneren door hele diepe gaten te graven. Maar soms gebeurt het nog. En hoe ziet dat er nou uit zo'n grondsanering tot 9 meter diep? Nou zo: (klik op foto voor groot beeld)zaterdag 20 juni 2009

Filters plaatsen met spoelboren

Drijflaag uit de bodem afpompen

Met een speciale drijflaagpomp (skimmer) is het mogelijk om zeer nauwkeurig - dus zonder al teveel water mee te pompen - een drijflaag in een filter af te pompen. Een zeer eenvoudige en goedkope techniek waarmee drijflaag uit de bodem kan worden gehaald. De pomp blijft vanzelf hangen op het grensvlak water, product, lucht. Bij waterstandsveranderingen stijgt / zakt de pomp vanzelf mee. In onderstaand filmpje een demonstratie van deze drijflaagpomp.

Er is ook een zaklaagpomp met hetzelfde principe. Bij de zaklaagpomp zit het hydrofobe filter uiteraard aan de onderkant.

woensdag 10 juni 2009

Online T&F-klasse berekenen


Voor de uitvoering van elke bodemsanering moeten de T (toxiciteit of giftigheid) en F (flammable of de brandbaarheid) klassen berekend worden voor het V&G plan. In publicatie 132 van het CROW 'werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond) water' staat beschreven hoe deze berekening uitgevoerd moet worden. Uiteraard zijn er allerlei programma's in omloop om de T&F klassen te berekenen. Op de website van het CROW kun je de T&F klassen ook online berekenen. Altijd actueel (laatste versie) en helemaal gratis natuurlijk...

zondag 24 mei 2009

Links tbv cursus PAO stimuleerde afbraak

Hieronder enkele links over gestimuleerde afbraak.

1. Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek: voor alle insitu saneringen, dus ook gestimuleerde afbraak.

2. Online cursus gestimuleerde anaerobe afbraak
In deze korte online cursus worden de principes nog eens uitgelegd aan de hand van afbeeldingen en korte filmpjes.

3. ITRC: het ITRC heeft een aantal uitstekende en zeer complete rapporten over dit onderwerp. Alle rapporten zijn hier en hier als PDF te downloaden.

4. CLU-IN: het startpunt voor een zoektocht naar meer informatie over dit onderwerp.

5. De OVAM (het Vlaamse ministerie van VROM) heeft een tweetal 'codes van goede praktijk' opgesteld; 'In-situ bioremediatie van petroleumkoolwaterstoffen' en 'In-situ anaerobe bioremediatie van VOCL's'

6. Hoe zat het ook al weer met de afbraak van stofje X? Op deze site vind je de afbraakroutes (grafisch en tekst) terug. Met 185 afbraakroutes, 1280 reacties en 1188 verschillende stoffen kun je de afbraakroute, maar ook de daarbij betrokken enzymen en bacteriën snel terugvinden.

7. Meer informatie over ENNA, een slow-release substraat ontwikkeld door HMVT.

8. Akoestisch saneren: verhogen van het rendement van de sanering door verontreiniging te mobiliseren met trillingen.

zondag 3 mei 2009

Carbon footprint model maakt CO2-uitstoot bij saneringen inzichtelijk (update)


Het SKB Uitvoerend bedrijfsleven heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo heeft HMVT in samenwerking met HAS KennisTransfer een model ontwikkeld om de milieubelasting van verschillende saneringstechnieken inzichtelijk te maken: het carbon footprint model. U kunt uw eigen carbon footprint uitrekenen via CO2model.nl.


Carbon footprint sheet
Om de milieubelasting inzichtelijk te maken is het 'carbon footprint model' opgesteld. Dit model geeft een inschatting van de totale milieubelasting van een sanering weer in tonnen of kilogrammen CO2. Hierdoor is te zien op welke punten veel CO2 wordt uitgestoten, zodat gezocht kan worden naar verbeteropties. Om de CO2-uitstoot verder te beperken, is ook een 'groene' sheet gemaakt met de mogelijkheden om warmtepompen en zonnepanelen in te zetten bij een sanering.

Kyotoverdrag
De huidige saneringen leveren een aanzienlijke milieubelasting op. Mede door het Kyotoverdrag en verschillende andere klimaatwetten om de uitstoot te beperken, komt steeds meer vraag naar de milieubelasting van een sanering. Daarom is vooruitlopend op de politiek besloten nu al de uitstoot van broeikasgassen inzichtelijk te maken. HMVT heeft in samenwerking met Has KennisTransfer, als projectbureau van de Hogere Agrarische School Den Bosch, een model gemaakt om die uitstoot van broeikasgassen inzichtelijk te maken. HMVT profileert zich hiermee als een bedrijf dat graag milieubewust haar saneringen wil uitvoeren.

Mileueffect
In 2007 is in Nederland bijna 0,4 miljard besteed aan onderzoek en sanering van bodemverontreiniging. Het grootste deel daarvan is door het bedrijfsleven betaald. Hiermee is bodemverontreiniging en -sanering een belangrijke maatschappelijke factor. Tot dusverre is niet gelet op het milieueffect van de saneringen zelf, maar zijn de kosten vaak doorslaggevend voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Door het milieueffect inzichtelijk te maken, is er direct een instrument om beter tot een maatschappelijke keuze te komen. Het Carbon Footprint model kan ook gebruikt worden bij duurzame inkoop van saneringsdiensten door overheden (vanaf 2010).

Hoe krijg je milieubelasting inzichtelijk gemaakt?
De milieubelasting bij bodemsaneringen bestaat onder andere uit energieverbruik, chemicaliën, grondreiniging, transport en verbruik van materialen zoals kunststof en actief kool. Alle aspecten van een sanering zijn terug te rekenen naar de hoeveelheid energie die wordt gebruikt om producten te maken, evenals de hoeveelheid energie die een installatie zelf gebruikt.

Omdat in LCA-studies de milieubelasting meestal in CO2 zichtbaar wordt gemaakt, is er voor gekozen de gebruikte energie om te rekenen naar een CO2-belasting in tonnen, dan wel kilogrammen, om de milieubelasting weer te geven.

Het model
In de carbon footprint sheet zullen de eerder ingevulde gegevens worden weergegeven, waarna zij omgerekend worden tot een CO2-uitstoot. Daardoor is te zien op welke punten veel wordt uitgestoten. Op deze manier wordt het mogelijk om gericht te zoeken naar verbeteropties op het gebied van CO2.

UPDATE: er is nu ook een gave webversie van het CO2-model voor bodemsaneringen(BETA-versie)

zondag 22 maart 2009

online tekstherkenning (ORC)

Het Amerikaanse National Library of Medicine biedt op haar website een handige gratis dienst voor het converteren van teksten, namelijk online tekstherkenning (OCR of Optical Character Recognition). Je uploadt een ingescande tekst (bijvoorbeeld als jpg- of PDF bestand) vanaf je eigen computer en de dienst zet hem om naar bewerkbare tekst. Het resultaat is na enkele seconden te downloaden als txt-file.

Ook handig is de functie die bestanden omzet in PDF. Zo kun je gratis je Word- of TIFF-bestanden omzetten naar PDF. De diensten zijn gratis, maar je moet wel eerst even inloggen.

zondag 15 maart 2009

PDF naar Word tekstbestandKrijg je ook wel eens een PDF-bestand waarvan je een stuk tekst zou willen 'lenen'? Soms kun je wel stukken tekst uit een PDF selecteren, maar er zijn ook mensen die hun PDF-bestand helemaal dichttimmeren. En eigenlijk zou je ook de opmaak van het bestand over willen nemen.

Nu is er de gratis webservice PDFtoWord die PDF documenten - inclusief opmaak - omzet naar een Word-bestand. Bestand uploaden, email-adres invullen en vervolgens wordt het bestand per mail naar je verzonden.

Een voorbeeld:

zondag 8 maart 2009

Attenderingsservice aanbestedingen

Surf jij ook elke dag naar de aanbestedingskalender om je door een enorme brij van aanbestedingsberichten heen te werken op zoek naar die ene bodemsanering of bodemonderzoek?

Dat hoeft nu niet meer. Nu is er de attenderingsservice van in situ sanering.eu.

Deze service checkt regelmatig de aanbestedingskalender en de Tenders Electronic Daily van de Europese Unie (Europese aanbestedingen) op aanbestedingen van bodemsaneringen en bodemonderzoeken en maakt hier een korte samenvatting van met een link naar de desbetreffende aanbesteding.

Deze informatie is via een email-nieuwsbrief en een RSS-feed beschikbaar (wat is RSS en wat kan je ermee?).

Hieronder vind je alle informatie. Het betreft een beta-versie. Opbouwende kritiek, opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom.


RSS feedRSS-feed voor je Firefox, Explorer, google-pagina, google-reader, bloglines of andere RSS-reader


Geef je hieronder op voor de nieuwsbrief en je ontvangt bij plaatsing van een nieuw item een mailtje. Er wordt maximaal één mailbericht per dag verzonden. Geen nieuws betekent uiteraard ook geen email. Het mailadres wordt niet voor spam gebruikt. Je vindt onderaan elk mailbericht een link om jezelf - indien gewenst - weer af te melden.

Vul je emailadres in en je ontvangt automatisch mail bij een nieuwe aanbesteding (maximaal 1 per dag):

Delivered by FeedBurner

maandag 23 februari 2009

Krantenartikel 'Bacteriën zuiveren vuile bodem'

Aan Gasthuisstraat in Grave was vroeger een wasserij en een drukkerij gevestigd waardoor een bodemverontreiniging is ontstaan van Per en Tri (VOCl). Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek heeft onlangs opdracht gekregen van de provincie Noord Brabant om deze verontreiniging aan te pakken. De Stadskrant Grave publiceerde op 17 februari 2009 onderstaand artikel over deze sanering.


Bacteriën ingezet bij bodemsanering in de Gasthuistraat

Bacteriën zuiveren vuile bodem

GRAVE - Achter gemeenschapshuis Katrien stond tot voor kort een grondwaterzuiveringsinstallatie van BAM. Begin maart zal die door een andere vervangen worden. Dit karwei is door de provincie Noord Brabant gegund aan HMVT (Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek) uit Ede.

Door Ben Bongaards.

Met de wijziging wordt echter ook een aanvullende methode ingezet, waarbij de vervuilde grond niet alleen gefilterd en gespoeld wordt, maar ook behandeld wordt met biologische substraten (bacteriën). Een proces dat voortdurend gestuurd moet worden.

Substraat
Als straks de nieuwe zuiveringsinstallatie geplaatst is, zal eerst een tijdje op de oude voet doorgewerkt worden met spoelen en filtreren om de precieze omvang en de details van de vervuiling in beeld te brengen. Pas daarna wordt de aanvullende bewerking (substraten) in gang gezet. Aan de beleidswijziging liggen twee oorzaken ten grondslag. Doordat de sanering plaatsvindt onder bebouwd terrein, is men zeer behoedzaam te werk moeten gaan, waardoor het rendement niet is wat men ervan verwachtte. Bovendien kan men nu methodes inzetten die er in 2002 nog niet waren.

Omwonenden
De nieuwe installatie wordt kleiner dan de oude [..] Omwonenden zullen bovendien grotendeels verlost worden van een groot deel van het geruis.
De verwijdering van de oude installatie was een verrassing voor de omwonenden; bij de installatie van de nieuwe zal het niet zo gaan. Dan zullen de omwonenden vooraf op de hoogte gesteld worden van het te verwachten ongemak. De provincie, bij monde van de heer Hattink, schat in dat de sanering nog zeker een jaar of tien zal duren. In elk geval zal die doorgaan tot de bodemvervuiling (met ) tri en per optimaal zal zijn opgeheven.

zondag 8 februari 2009

Adviseur fraudeerde met 2000 rapporten (update)

Bericht van VROM over een keiharde fraude met circa 2000 (!) wel erg creatieve bodemrapporten.


Bodemadviseur bekent fraude

30-01-2009
Een erkende bodemadviseur heeft tegenover de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de VROM-Inspectie (VROM-IOD) toegegeven dat hij langdurig rapportages over bodem analyses heeft vervalst. Deze rapportages zijn onder meer gebruikt voor schone grond-verklaringen die bijvoorbeeld nodig zijn bij de sanering van oude olietanks en de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning.

Er vindt naar aanleiding van deze vervalsingen een strafrechtelijk onderzoek plaats door de VROM-IOD onder leiding van het Functioneel Parket. Inmiddels is een en ander in werking gesteld om de (Kwalibo)-erkenning van de bodemadviseur in te trekken. Daardoor kan hij niet langer zijn werkzaamheden uitoefenen

De bodemadviseur heeft toegegeven dat hij gedurende dertien jaar rapportages over monsternemingen en analyserapporten heeft vervalst. Per jaar werden volgens zijn verklaring zo ongeveer 150 laboratoriumrapporten vervalst, in totaal dus ongeveer 2000. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de bodemadviseur in opdracht handelde. Er wordt nog nagegaan hoe de gedupeerden benaderd kunnen worden en hoe de gevolgen voor hen en voor het milieu in beeld gebracht kunnen worden.

De bodemadviseur was gecertificeerd en werkte met een erkenning op basis van de nieuwe bodemregelgeving ('Kwalibo'). Dit erkenningensysteem dat sinds anderhalf jaar van kracht is, is bedoeld om fraude met vervuilde grond tegen te gaan.

De VROM-Inspectie gaat gerichte steekproeven uitvoeren om eventuele vervalsingen van bodemonderzoeksrapporten op te sporen. De Inspectie zal de bodemadviesbranche stimuleren om signalen over mogelijk frauderende bureaus door te geven. In 2008 zijn twee bedrijven tijdelijk geschorst geweest.


UPDATE: namen en rugnummers zijn bekend. Verschillende media melden dat Bodemstaete uit Vught - vermoedelijk uit kostenoverwegingen - vaak niet eens monsters naar het lab stuurde. Het analyse-rapport werd vervolgens bij elkaar geknipt en geplakt. De website van Bodemstaete meldt dat ze hun activiteiten helemaal hebben beëindigd. Verschillende media melden dat er bij het pand in Vught niet wordt opengedaan en dat de telefoon niet wordt beantwoord. De Kwalibo-erkenning is ingetrokken. De VVMA meldt in een persbericht het volgende:

BRABANT - Nu bekend is gemaakt dat een Brabants bedrijf jarenlang met analysecertificaten heeft gesjoemeld, stelt de bodemadvieswereld zich opnieuw de vraag in hoeverre zij dergelijke praktijken voor eens en altijd kunnen voorkomen (Perbericht VVMA, 6 februari).
Vanuit de bodemadviesbranche is jarenlang geïnvesteerd in kwaliteitsborging, certificering en een persoonserkenning voor ervaren en goed opgeleide bodemintermediairs. Vanuit de zogenoemde Kwalibo bodemwetgeving is getracht om de kwaliteit in de gehele bodemketen via verplichte certificering en persoonserkenning te waarborgen. Een initiatief dat vanuit de bodembranche zelf is geïnitieerd, aldus Jurgen Pijpker, voorzitter van de VVMA, de branchevereniging voor de bodemadviesbureaus en waarbij nota bene specifieke aandacht is uitgegaan naar het voorkomen van fraude. Zo dient elke erkende bodemintermediair een recente verklaring omtrent gedrag (VOG-verklaring) aan het ministerie VROM te overleggen.

Uit een eerste analyse blijkt dat het frauderende bedrijf analysecertificaten heeft vervalst om kosten te besparen, die vervolgens wel naar de klant werden doorbelast. In hoeverre er ook sprake is van fraude tijdens het nemen van de bodemmonsters wordt op dit moment nog onderzocht.

Na alle inspanningen en investeringen vanuit de bodembranche blijkt het derhalve nog steeds kinderlijk eenvoudig om met onderzoeksresultaten te rotzooien. Als de berichtgeving klopt, dan is een dergelijke fraude niet middels certificering en persoonserkenning te voorkomen. Rotte appels zul je altijd houden, aldus Pijpker. Wel moeten we als branche lering uit deze zaak trekken, waardoor er mogelijk meer openheid ontstaat en iedere kwestie die tot fraude zou kunnen leiden, aan Justitie wordt gemeld. Het is jammer dat we als branchevereniging alleen via de media worden geïnformeerd. Een evaluatie van deze kwestie is derhalve gewenst, temeer omdat de vervalste rapporten zo snel mogelijk uit de bodemketen moeten worden verwijderd. Je moet er immers niet aan denken dat je als integer adviesbureau een verkeerd advies hebt gegeven omdat het onderliggende rapport niet betrouwbaar is gebleken.

Het is nog onbekend in hoeverre en op welke wijze het frauderende bureau wordt vervolgd. In elk geval wordt de Kwalibo erkenning van het bureau ingetrokken, waardoor onderzoeksrapporten van dit bureau niet meer door toetsende instanties (bijv. voor een aanvraag bouwvergunning) zullen worden geaccepteerd. Hierdoor kan het bureau haar werkzaamheden in feite niet meer voortzetten. Daarnaast is er sprake van een economisch delict, hetgeen mogelijkheden bied voor serieuze geldboetes en celstraffen. Het op een juiste manier vervolgen van de fraudeur heeft een preventieve werking en lijkt mij de enige oplossing voor dergelijke praktijken, aldus Pijpker.Omroep Brabant maakte een video-rapportage.

Tot slot nog een paar screenshots (klik op afbeelding voor groot formaat) van de website van Bodemstaete voor deze op zwart ging. Best goedkoop zo'n bodemonderzoek voor achthonderd euro terwijl de kostprijs bij serieuze bureau's op zo'n 1500 euro ligt.


dinsdag 27 januari 2009

Quote: ''Het spoor bijster op Bodem Breed'

Het was de hardcore bodemprofessional al opgevallen: elk jaar gaat het symposium BodemBreed weer een beetje minder over bodemonderzoek en bodemsanering. Anne Wietse Boer van Wareco schreef er een vermakelijke en pittige column over.

De bodemsaneringswereld is de weg kwijt. Ik heb het zelf gezien.
[..]
Maar dat ik een programma kon kiezen waarin ik nagenoeg niets over bodemverontreiniging hoorde, is een teken dat althans een deel van onze collega’s het contact met de werkelijkheid dreigt te verliezen.
[..]
Wat ik heb gezien is een bijeenkomst die gedomineerd werd door bodemmensen van het eerste uur, die nu ze menen dat de klus geklaard is, wanhopig op zoek zijn naar het bestaansrecht van hun vak in de 21e eeuw.
[..]
In hun zoektocht naar bestaansrecht en verbreding proberen ze Jan en alleman in de gelederen op te nemen, als ze maar iets met bodem of ondergrond doen.
[..]
Om groter te lijken dan ze zijn, ontwikkelen ze een Canon van de Bodem en organiseren ze de Week van de Bodem. Maar ondertussen moet nota bene op de slotbijeenkomst van die bodemweek minister Cramer ze op de weg wijzen en ze eraan herinneren dat er ook nog zoiets als bodemverontreiniging bestaat.
[..]
De middag werd afgesloten met tenenkrommend jaren ’60 cabaret. De sociaal-gereformeerde liturgie van cabaret Bibelot had als titel “Samen over de bodem”, maar het ging uitsluitend over enkele oude rotten met als toppunt een loflied op Peter Doelman, voorman van het cabaret.De hele column kun je lezen op VROM Totaal.

dinsdag 20 januari 2009

Bestek (RSU) omzetten naar Excel

Dat zal je altijd hebben: krijg je een bestek toegestuurd in de vorm van een handzaam RSU formaat, heb je even geen besteksoftware bij de hand. Gelukkig is er ook een oplossing. Op de site van AHA Automatisering kun je - zonder bestekssoftware - het RSU bestand omzetten naar Excel. Dat werkt best handig. Een klein nadeel: het omgezette bestek blijft op de site van AHA staan en is dus ook voor andere mensen in te zien.

zondag 4 januari 2009

.zip .rar .tgz archiveren en uitpakken met 7zipKrijg je ook wel eens .zip .rar .tgz .arj of nog exotischere archiefbestanden toegestuurd? En vervolgens proberen uit te pakken met het niet-gratis en incomplete WinZip. Er is echter ook een alternatief. 7Zip is een zeer goed alternatief voor Winzip. Dit programma opent en maakt niet alleen ZIP files, maar pakt alles uit wat maar ingepakt is. Snel, klein, simpel, helemaal gratis en compleet. Download hier.