woensdag 22 juni 2011

Per 1 juli: Besluit lozen buiten inrichtingen (ook voor bodemsanering en proefbronnering)

Per 1 juli 2011 treedt het besluit Lozen buiten inrichtingen in werking. De officiĆ«le publicatie in de Staatcourant vind je hier. Er wordt voortgeborduurd op het activiteitenbesluit. De voornaamste veranderingen:

  • voor BUS saneringen (artikel 1.11) geldt dat minimaal 5 werkdagen van tevoren gemeld moet worden;
  • lozen op de riolering is niet meer toegestaan, hier kan - onderbouwd met argumenten - ontheffing voor worden aangevraagd;
  • lozingsnormen zijn aanzienlijk strenger dan in het oude 'lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbemaling"
  • Bestaande vergunningen / meldingen blijven volgens de overgangsbepalingen nog minimaal 3 jaar geldig;
Voor het lozen van water van proefbronneringen, bodemsaneringen en in situ saneringen is vooral hoofdstuk 3 van het besluit van belang. De tekst hiervan tref je hieronder aan. Naar verwachting kan er vanaf 1 oktober 2011 via Omgevingsloket online digitaal een melding worden gedaan. Tot die tijd kan daarvoor onderstaand formulier worden gebruikt. 

Het meldingsformulier en de tekst van hoofdstuk 3 (bodemsanering en proefbronnering) kun je ook hier als PDF downloaden. 

Meer informatie:
Voor advies en natuurlijk een goede (grond) waterzuivering voor een aantrekkelijke prijs kan je bij HMVT terecht.

Klik hier voor hoofdstuk 3 van het besluit.

Klik hier voor het meldingsformulier om een werk aan te melden.