ISCO labtest neemt onzekerheid weg


HMVT biedt vanaf heden op haar website de mogelijkheid om online ISCO labtesten aan te vragen. Deze labtesten worden uitgevoerd in het proeflab van HMVT in Ede. Een labtest neemt veel onzekerheid weg bij de uitvoering van een bodemsanering met insitu chemische oxidatie ( ISCO ).
Bij een sanering met insitu chemische oxidatie (ISCO) wordt niet alleen de verontreiniging geoxideerd, maar ook alle andere oxideerbare stoffen in de bodem oxideren (organisch stof, gereduceerde metalen, …… ). Dit meereageren van de bodem wordt aangeduid met de term matrixbehoefte of Natural Oxidant Demand ( NOD ). Bij ISCO moet eerst voldoende oxidant in de bodem worden gebracht om de matrixbehoefte (NOD) te ‘overwinnen’ voordat de verontreiniging zelf aangepakt kan worden met chemische oxidatie. Deze matrixbehoefte is daarom een belangrijke parameter bij het ontwerp en de uitvoering van in situ chemische oxidatie.
HMVT heeft een standaard labtest ontwikkeld waarmee alle parameters worden verkregen die van belang zijn voor de uitvoering van een bodemsanering met in situ chemische oxidatie ( ISCO ):
 • NOD bepaling : de bepaling van de matrixbehoefte
 • Buffercapaciteit : voor de toepassing van Fentons Reagens moet de pH verlaagd worden. Voor de toepassing van persulfaat moet de pH juist verhoogd worden. Door de buffercapaciteit van de bodem te meten kan bepaald worden hoeveel zuur danwel loog hiervoor nodig is.
 • Haalbaarheidstest : hierbij wordt gemeten hoeveel verontreiniging verwijderd kan worden met ISCO en hoeveel oxidant en katalysator hiervoor nodig zijn.
HMVT heeft standaardpakketten ontwikkeld voor de oxidanten Fentons Reagens (waterstofperoxide met een katalysator) en persulfaat voor de volgende verontreinigingen:
 • VOCl ( de chloorethenen per, tri, cis, vc);
 • Minerale olie, aromaten ( BTEX en naftaleen ) en PAK
Andere oxidanten zoals permanganaat en andere verontreinigingen zijn op aanvraag beschikbaar.
Met deze ISCO labtesten neemt HMVT een hoop onzekerheid voor u weg over het ontwerp, de kosten, de haalbaarheid en het te verwachten eindresultaat van een bodemsanering met insitu chemische oxidatie ( ISCO ).

Nieuw en helemaal gratis

Het laatste (insitu) nieuws van HMVT helemaal gratis in je mailbox. Aanmelden kan hier.

Handig: werken met tabbladen in Office

Als je meerdere Word en Excel bestanden open hebt staan, dan is het overzicht al snel zoek. Speciaal hiervoor is er een plug-in gebouwd die het mogelijk maakt om in Office met tabbladen te werken vergelijkbaar met je webbrowser. Hierdoor blijf je in hetzelfde programma en venster werken, met net iets meer overzicht. Office Tabs is te downloaden voor: Microsoft Office 2010, 2007 en 2003. De tabbladen verschijnen in alle Office-programma’s zoals bijvoorbeeld Word, Excel en Powerpoint. Schakelen tussen de tabbladen kan met Ctrl + Tab.

PDF bestanden samenvoegen

Een PDF bestand maken vanuit Word of Excel, dat lukt iedereen ondertussen wel.

Maar meerdere PDF-bestanden samenvoegen tot 1 bestand (een rapport met bijlagen bijvoorbeeld), dat blijft lastig. Zelf heb ik de software daarvoor op mijn laptop staan, maar dat is niet bij iedereen het geval. Het komt nog regelmatig voor dat een collega bij mij aan het bureau staat om meerdere PDF-bestanden samen te voegen tot 1 samenhangend document.

Gelukkig heb je daar helemaal geen software voor  nodig: je kunt dat gratis online doen bij PDF-escape .

Update: een ander online alternatief is PDFmerge. PDFmerge heeft ook een handige Chrome plugin.

Bodemaanpak op de schop 'van saneren naar innoveren'

In dit rapport opgesteld door Stuurgroep Bodem (STUBO) wordt kort teruggekeken op 30 jaar bodemsanering en vervolgens naar de uitdagingen voor de toekomst. De conclusie is dat er veel in de bodemaanpak is bereikt. Ook wordt geconcludeerd dat er in de bodemwereld sprake is van hardnekkige knelpunten en vastgeroeste conventies die innovatie belemmeren. In het rapport wordt dan ook bepleit om vanaf 2015 het bodemsaneringsbeleid om te vormen tot een eigentijdse bodemkwaliteitszorg, als onderdeel van de ruimtelijke ordening.


"De werkgroep wil niet de indruk wekken uit te zijn op blinde deregulering. Ons doel is een gestage verbetering van de bodemkwaliteit. Maar dan als integrale afweging binnen de totale duurzame ontwikkeling van gebieden...."
[..]

"We moeten oppassen, want de bodemwereld houdt zichzelf in stand, terwijl je het bodemverontreinigingsprobleem morgen eigenlijk als opgelost kunt beschouwen.  Er is dan geen sprake meer van een probleem, maar van een beheersbaar aspect in de ruimtelijke planvorming."
[..]

"De overheid moet ook het lef kunnen hebben om te zeggen: u hebt genoeg aan de bodem gedaan. U bent klaar."
[..]

 Kom uit de ‘comfortzone’ en bied de klanten pragmatische oplossingen aan. Werk in de geest van richtlijnen en protocollen, maar volg ze niet slaafs tot op de letter. Gefundeerd afwijken mag als dat de kwaliteit van het resultaat ten goede komt.
[..]

 Maak afspraken met grootsaneerders over proeftuinen voor innovatie. Stel bijvoorbeeld dat in 5% van de projecten vernieuwing van proces en/of techniek plaats moet vinden. Zorg voor de nodige randvoorwaarden (leerdoelen, een zekere 'misluk ruimte', eenmalige uitzondering op regels) en zorg voor verankering van het resultaat in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.

[..]

Houd het bestaande bouwwerk van richtlijnen en protocollen tegen het licht. Kijk wat echt nodig is en zorg voor nieuw draagvlak daarvoor. Geef ruimte voor creativiteit en maak regels die stimulerend zijn voor innovatie.
[..] Zorg voor een ander gebruik van termen: interventiewaarde, ernstig geval, spoed, bodemsaneringsprobleem, bodemsaneringsoperatie zijn geen geschikte termen in de communicatie en in de onderbouwing van maatregelen in het bodembeheer. Hanteer zo mogelijk het soort termen zoals die ook bij andere milieucompartimenten worden gebruikt. 

Innovatie Bodemkwaliteitszorg Rapport

Vakidiotenhumor

Een beetje flauw......., maar zoveel vakidiotenhumor is er niet in dit vakgebied. Dussssss:

Gestimuleerde anaerobe afbraak van VOCl in de overdrive (webinar)

In onderstaande webinar wordt ingegaan op het project in Veghel waarbij het substraat ENNA op grote schaal is toegepast om de anaerobe biologische afbraak van VOCl te stimuleren.

Klik op  voor volledig scherm. Webinar is voorzien van geluid.


Maquette vertelt verhaal insitu sanering

Ruim twintig jaar ervaring heeft Joop van de Wijngaard bij HMVT met grondwaterzuiveringen, bodemluchtextractie, tweefasenextractie, persluchtinjectie en alle andere in situ saneringstechnieken van HMVT. Honderden installaties voor insitu saneringen en grondwaterzuiveringen bouwde hij de afgelopen 23 jaar. Maar het hoeft niet altijd groot te zijn: voor publicitaire en educatieve doelstellingen bouwde Joop een insitu project van HMVT precies na op een schaal van 1 op 10. Deze zeer waarheidsgetrouwe maquette omvat onder andere een luchtstripper, een ontijzering, een manifold, een tweefasenextractiesysteem, een luchtzuivering en koolfiltratie.
      
Joop over de maquette: ‘het kostte een paar uurtjes tijd, maar nu hebben we dan ook een hele mooie maquette aan de hand waarvan we precies kunnen laten zien hoe één en ander werkt. Een echt blikvanger voor bijvoorbeeld een beurs’. 

De maquette is te bewonderen bij HMVT (Ede) en bij beurzen en symposia waarbij HMVT aanwezig is. Nieuwe website voor HMVT (NL) en Wegrosan (B)


Met trots kunnen we melden dat Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek (HMVT) en Wegrosan een nieuwe website hebben gelanceerd. De oude site bestond al een paar jaar en in webland ben je dan al snel verouderd.
De nieuwe site maakt gebruik van nieuwe technieken en is aangepast aan de wensen van de huidige internetgebruiker.
Daarnaast sluit de site beter aan bij de nieuwe huisstijl van HMVT en Wegrosan. Klikkerdeklik daarom snel naar www.hmvt.nl om een kijkje nemen.

LinkedIn: uitschakelen social advertising met jouw naam en foto

LinkedIn heeft deze zomer een aantal ingrijpende veranderingen voor haar gebruikers doorgevoerd. Hierdoor is het voor LinkedIn mogelijk om gebruik te maken van je naam, foto en commentaar voor het adverteren op haar en verwante websites. LinkedIn heeft deze veranderingen zo doorgevoerd dat alle gebruikers stilzwijgend toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens.

Gebruikers van LinkedIn kunnen echter aangeven dat ze in het vervolg geen toestemming meer geven voor het gebruik van hun gegevens. Indien je niet wilt dat LinkedIn gebruik maakt van jouw gegevens kun je de volgende instellingen wijzingen binnen je LinkedIn profiel:


 1. Ga op de LinkedIn pagina met de muis cursor naar je naam (rechtsboven), vervolgens verschijnt er een klein menu hier klik je op de knop "settings"
 2. Klik dan op de knop "Account"
 3. En vervolgens klik je op "Manage Social Advertising"
 4. Om ten slotte de optie "LinkedIn may use my name & photo in social advertising" UIT te vinken.
UPDATE: Ik krijg net een bericht dat LinkedIn inmiddels hiermee gestopt is wegens 'een storm van kritiek'. Je kunt dus niet meer ongevraagd je foto tegenkomen onder een advertentie van bijvoorbeeld maandverband of condooms waarin jij vertelt waarom dat product zo fantastisch is. 


Snel checken: wie mag welk afval transporteren?

Voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is vermelding op de VIHB-lijst verplicht. Wil je snel checken of jouw transporteur een bepaalde afvalstroom mag meenemen? Wil je het VIHB-nummer van je transporteur / afvalinnemer checken?  Klik dan hier voor een handige online database met alle bedrijven en hun hun VIHB-nummers.

Gratiz..... nieuwsbrief LUSTLINE (EPA)

Lustline is een nieuwsbrief gericht op toezichthouders, adviseurs en aannemers en bevat het laatste nieuws over preferentie, onderzoek en het opruimen van oliespills. Het wordt uitgegeven met steun van EPA (USA).  Het laatste nummer is hier te downloaden (PDF) en bevat onder andere een artikel over de zin en onzin van de inzet van de laserinduced fluorescence (LIF) sonde.

Meer info en de mogelijkheid voor een digitaal abonnement vind je hier. 

Elektrische SONIC drill: de kracht van SONIC, maar dan zonder dieseldampen

SBTM heeft sinds kort een elektrische SONIC - drill installatie. Een mooi compact apparaat (werkhoogte 2,4 meter, breedte ongeveer 1,5 meter) voor het plaatsen van filters binnen zonder de gebruikelijke dieseldampen.

Zie onderstaande foto's en filmpje.


Circulaire bodemsanering wijzigt per 1 januari 2012

De gewijzigde circulaire bodemsanering treedt naar verwachting per 1 januari 2012 in werking. De planning is erop gericht om de gewijzigde circulaire op 15 oktober in de Staatscourant te publiceren.
[bron: agentschap.nl]

Op dit moment worden nog inhoudelijke discussies gevoerd over:


 1. Het advies van de TCB over ecologische risico-onderbouwing;
 2. aanpassing van bijlage 3 over asbest;
 3. Luchtmetingen en uitdamprisico's VOCl verontreinigingen bij o.a. textielreinigingsbedrijven ;
 4. De systematiek diffuse verontreinigingen;
 5. De kritische blootstelling voor lood.


De planning voor de gewijzigde circulaire is nu:


 • augustus/september 2011; inhoudelijke afronding bovenstaande dossiers;
 • 1 oktober 2011: eindconcept klaar voor verzending naar staatssecretaris Infrastructuur en Milieu;
 • 15 oktober 2011 publicatie in de Staatscourant;
 • 1 januari 2012 van kracht.

Nieuw: HMVT verhuur voor grondwaterzuiveringen en luchtzuiveringen

Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek ( HMVT )  verzorgt al meer dan twintig jaar complete ( in situ ) saneringsoplossingen, waterzuiveringen en luchtzuiveringen voor haar klanten . Het is sinds kort ook mogelijk om tegen scherpe prijzen losse componenten of zelfs complete zuiveringen te huren in Nederland en België. Klik hier voor de prijslijst (PDF).
Meer info vind je hier.

Nieuwe, vereenvoudigde, BUS-formulieren beschikbaar

 Per 15 juli 2011 zijn nieuwe meldingsformulieren en evaluatieverslagen beschikbaar voor bodemsaneringen die onder het Besluit uniforme saneringen (BUS) worden uitgevoerd (Agentschap NL, 15 juli).

De vereenvoudigde formulieren vervangen de huidige (handmatig invulbare) pdf-formulieren en de software waarmee digitaal kon worden gemeld. De nieuwe formulieren zijn digitaal invulbaar, kunnen tussentijds worden opgeslagen en direct per mail aan het bevoegd gezag worden verzonden.

Nieuwe formulieren
De nieuwe formulieren, die ook inhoudelijk zijn vereenvoudigd en verduidelijkt, zijn vanaf 15 juli 2011 beschikbaar via de website van Rijksoverheid. De pdf-formulieren kunnen door de melders zowel handmatig als digitaal worden ingevuld. Indien het formulier digitaal wordt ingevuld, kan de pdf tussentijds opgeslagen worden. De opgeslagen pdf kan –samen met bijlagen- per mail aan het bevoegd gezag Wbb worden verzonden. Een lijst met mailadressen van bevoegde overheden is eveneens beschikbaar. Alleen voor de categorie 'mobiel' zijn de nieuwe formulieren nog niet gereed en kunnen de bestaande formulieren of software voorlopig nog gebruikt worden. De formulieren voor de categorie mobiel zijn in de loop van 2012 gereed.

Overgangstermijn
Er is geen harde overgangstermijn gesteld voor het gebruik van de nieuwe formulieren. Melders worden echter gestimuleerd om zo snel mogelijk de nieuwe formulieren te gaan gebruiken. Bij vanaf 15 juli 2011 ingevulde evaluatieverslagen waarbij de BUS melding ingediend is vóór 15 juli 2011, geldt formeel dat de oude evaluatieformulieren nog mogen worden gebruikt. Het is echter aan te bevelen om de nieuwe formulieren te gebruiken.

Nieuwe BUS formulieren downloaden en meer info 

Per 1 juli: Besluit lozen buiten inrichtingen (ook voor bodemsanering en proefbronnering)

Per 1 juli 2011 treedt het besluit Lozen buiten inrichtingen in werking. De officiële publicatie in de Staatcourant vind je hier. Er wordt voortgeborduurd op het activiteitenbesluit. De voornaamste veranderingen:

 • voor BUS saneringen (artikel 1.11) geldt dat minimaal 5 werkdagen van tevoren gemeld moet worden;
 • lozen op de riolering is niet meer toegestaan, hier kan - onderbouwd met argumenten - ontheffing voor worden aangevraagd;
 • lozingsnormen zijn aanzienlijk strenger dan in het oude 'lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbemaling"
 • Bestaande vergunningen / meldingen blijven volgens de overgangsbepalingen nog minimaal 3 jaar geldig;
Voor het lozen van water van proefbronneringen, bodemsaneringen en in situ saneringen is vooral hoofdstuk 3 van het besluit van belang. De tekst hiervan tref je hieronder aan. Naar verwachting kan er vanaf 1 oktober 2011 via Omgevingsloket online digitaal een melding worden gedaan. Tot die tijd kan daarvoor onderstaand formulier worden gebruikt. 

Het meldingsformulier en de tekst van hoofdstuk 3 (bodemsanering en proefbronnering) kun je ook hier als PDF downloaden. 

Meer informatie:
Voor advies en natuurlijk een goede (grond) waterzuivering voor een aantrekkelijke prijs kan je bij HMVT terecht.

Klik hier voor hoofdstuk 3 van het besluit.

Klik hier voor het meldingsformulier om een werk aan te melden. 

NEN 5744 nemen van grondwatermonsters gewijzigd

De NEN 5744 voor het nemen van grondwatermonsters is gewijzigd.


De belangrijkste wijziging is de werkwijze van de methodiek van voorpompen. De oude methodiek leverde vaak troebele grondwatermonsters op, veroorzaakt door losgespoelde gronddeeltjes die de peilbuis in stromen. Daardoor werd de niet-mobiele fractie mee geanalyseerd, met forse overschattingen tot gevolg.
De lage-troebelheidsmethode, zoals in de nieuwe NEN 5744 is beschreven, gaat uit van traag voorpompen direct vanuit het filterdeel van de peilbuis. In tegenstelling tot de oude '3x natte peilbuisinhoud'-methode, hoeft dan ook nauwelijks meer water weggepompt te worden vanuit het blinde deel van de peilbuis. De nieuwe procedure geldt voor alle te analyseren parameters.

Hierover staat het volgende in de norm:


Het voorpompen kan worden beëindigd indien: 
—  minimaal de waarde van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) stabiel is geworden én vijfmaal de inhoud van het filterdeel van de peilbuis is weggepompt of 
—  wanneer het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) en de opgeloste zuurstof (O 2 ) stabiel zijn geworden of 
—  totdat minimaal 3 x de natte peilbuisinhoud is verwijderd.

Over 'slechtlopende' peilbuizen is het volgende opgenomen in de norm:


 Noteer indien nodig, of de peilbuis slechtlopend is en of er beluchting tijdens het voorpompen is opgetreden. Er kunnen zich twee situaties voordoen waarbij, zelfs bij het voorpompen met een zeer laag debiet, de verlaging van het waterniveau in de peilbuis groter is dan 50 cm bij een debiet van 100 ml/min (= slechtlopende peilbuis).
 —  In situatie 1 staat het filterdeel nog wel volledig onder water (niet belucht). In deze situatie kan tot monsterneming worden overgegaan indien de veldparameters EGV en eventueel O 2  zijn gestabiliseerd en/of vijfmaal de inhoud van het filterdeel is voorgepompt.  Noteer in het veldwerkverslag: ―Slechtlopende peilbuis / niet belucht. 
—  In situatie 2 is zelfs het filterdeel gedeeltelijk droog (belucht). In deze situatie zal door de beluchting van filter met omstorting geen goede monsterneming mogelijk zijn. Overweeg of herplaatsing van een beter lopende peilbuis mogelijk is. Indien toch een monster wordt genomen, zorg er dan voor dat er voldoende grondwater in de peilbuis aanwezig is om het gehele monstervat te vullen. Noteer in het veldwerkverslag: ―Slechtlopende peilbuis / belucht. 


Meer info vind je hier.

Bedragen uitschrijven in Excel

Je komt het regelmatig in contracten en aanbiedingen tegen: je moet de getallen compleet uitschrijven in letters. In plaats van 2.250.000,= moet je dan 'twee miljoen tweehonderd vijftig duizend euro' opschrijven.

Een vervelende en tijdrovende klus; ik zag laatst een meetstaat met meer dan 900 posten die compleet uitgeschreven moesten worden in letters. Bovendien moet je goed opletten, het bedrag in letters prevaleert namelijk ten opzichte van het getal in cijfers.

Daarom heb ik een kleine module gemaakt waarmee je een functie aan Excel toevoegt om bedragen tot en met de eurocenten uit te schrijven in letters. Deze module (het bestand 'getaleuro.bas') kun je hier downloaden. Dit werkt in alle Excel versies (2003, 2007 en 2010).

Korte handleiding


 1. Download het bestand ‘getaleuro.bas’ op http://ge.tt/2an2i26
 2. Open het Excel-bestand waarin je bedragen wilt uitschrijven
 3. Open Microsoft Visual Basic in Excel door op ‘Alt-F11’ te drukken
 4. Klik in het menu op bestand => bestand importeren en open het bestand ‘getal euro.bas’
 5. De module is nu toegevoegd. Bewaar het bestand (Ctrl+S) als Excel-bestand met ingeschakelde macro’s (*.XLSM)
 6. Sluit Mircosoft Visual Basic (Alt+Q)
De functie 'getaleuro' is nu toegevoegd aan Excel. Dus als je intypt: =getaleuro(A1)   dan wordt het getal in de cel A1 uitgeschreven in letters. Zie onderstaand voorbeeld.

Bovenstaand voorbeeld Excel bestand vind je hier. 


LET OP: de volgende keer dat je het Excel-bestand opent moet je de macro's weer inschakelen.

Zie onderstaande presentatie voor een nadere toelichting.


Getallen en bedragen uitschrijven in letters (Excel)
View more presentations from Frank Pels

UPDATE: je moet de getallen (in Excel) wel afronden op hele eurocenten, anders werkt deze macro niet goed. 

workshop over duurzame binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

AgentschapNL/ Bodem+ en de gemeente Utrecht organiseren op 8 en 9 juni 2011 in het kader van het interregproject www.citychlor.eu een workshop over duurzame binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Doel van deze workshop is om verschillende sectoren met elkaar in contact brengen. De komende tijd gaat er van alles veranderen op het gebied van bodemverontreiniging en ruimtelijke ontwikkeling. Er komen nieuwe regels en meer mogelijkheden en kansen. Deze bijeenkomst is bovendien niet alleen landelijk interessant is maar ook Europees. Europese regels worden steeds belangrijker en Utrecht is een proeftuin in een Europees project. De Utrechtse ervaringen spelen een rol bij de aanpassing van de wetgeving.

Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Cursus 'bodemsanering door gestimuleerde afbraak'

Hieronder is de presentatie en achtergrondinfo te zien van de PAO cursus  'bodemsanering door gestimuleerde afbraak' zoals gegeven op 12 mei 2011.

Achtergrondinformatie:Praktijkervaring met gestimuleerde afbraakprocessen (insitu bodemsanering)

View more presentations from Frank Pels.

In dit artikel wordt toegelicht hoe je berekenen hoeveel substraat je nodig hebt om VOCl anaeroob af te breken. 

Hier een link naar het artikel 'enhanced reductive dechlorination: case-studies to illustrate thedifferent possibilities for carbon sources and injection methods'. In dit artikel wordt verschillende substraten en injectiemethoden om VOCl anaeroob af te breken met elkaar vergelijken aan de hand van praktijkgevallen.

CityChlor: open dag onderzoekstechnieken VOCl (gratis)

Een juist beeld van de verontreinigingssituatie is een eerste cruciale stap om te komen tot een succesvolle sanering. Voortdurend optimaliseren en innoveren van onderzoekstechnieken is dus uiterst belangrijk. In het bijzonder voor verontreiniging met gechloreerde solventen (VOCl) hebben de 'klassieke' technieken hun gebreken en tekortkomingen.

CityChlor en OVAM houden daarom op dinsdag 17 mei in Kortrijk (B) een open dag om kennis te maken met een aantal innovatieve technieken en met de aanbieders en gebruikers ervan. Deze open dag richt zich tot bodemsaneringsdeskundigen, aannemers, boorfirma's, milieucoördinatoren en andere geïnteresseerden.

Een eerste deel van het programma bestaat uit een aantal presentaties van nieuwe onderzoekstechnieken. In de namiddag wordt op een nabijgelegen terrein een demonstratie gegeven van enkele technieken. Meer uitleg en het inschrijfformulier hier 

Puur product (VOCl) in de bodem: hoe ziet dat er nou uit?

Puur product in de bodem (VOCl, Per). Je kunt er veel over lezen, maar hoe ziet dat er nou écht uit? Op één van onze projecten konden wij het - na 1e ronde chemische oxidatie - puur product (Per) uit de grond oppompen. Hieronder zie je een foto en een filmpje. De bruine kleur is overigs ijzer, dat wij gebruiken als katalysator bij de in situ chemische oxidatie (ISCO). Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Cursus 'bodemsanering door gestimuleerde afbraak'

‘Ik vind het bijzonder om te zien dat de bodem in staat is om zich aan te passen aan nieuwe situaties. Micro-organismen blijken heel goed om te kunnen gaan met verontreinigingen in de bodem en zijn in staat de verontreinigingen ook daadwerkelijk af te breken, al dan niet met hulp van ons. We kunnen deze capaciteit goed gebruiken bij het saneren en beheren van verontreinigde locaties.'
Op 11 mei en 12 mei 2011 wordt hij weer gegeven: de cursus 'bodemsanering door gestimuleerde afbraak' met medewerking van o.a. Frank Pels.


Wat leert u als cursist
Kennis over het verstandig inzetten van gestimuleerde biologische saneringstechnieken is wat we als cursusstaf willen overdragen. Kansen benutten maar ook weten wanneer gestimuleerde afbraak geen oplossing biedt. De achterliggende processen en een overzicht van onderzoeksmethodieken en saneringstechnieken is belangrijke basiskennis die u in uw bagage krijgt.


 • U krijgt inzicht in de processen en technieken die bij gestimuleerde afbraak een rol spelen.
 • U leert welke mogelijkheden de verschillende technieken bieden en welke resultaten daarmee behaald kunnen worden.
 • U leert hoe u voorafgaand aan de sanering onderzoek en metingen kunt (laten) verrichten die van belang zijn om de haalbaarheid van gestimuleerde afbraak te bepalen.
 • U kunt na afloop van de cursus sturing geven aan het saneringsproces en ingediende saneringsonderzoeken en -plannen kritisch beoordelen.


Waar gaat de cursus over
Over invulling geven aan kosteneffectiviteit. Over effectieve en betaalbare saneringen van spoedlocaties. Over het saneren van bronzones en daarmee het reduceren van nalevering aan het grondwater zodat een stabiele eindsituatie wordt bereikt of gebiedsgericht grondwaterbeheer haalbaar wordt. Gestimuleerde biologische processen kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren. In toenemende mate worden daarom saneringen uitgevoerd waarin gestimuleerde biologische afbraak een belangrijke rol speelt. Als betrokkene in het werkveld bodem is het van belang om de benodigde achtergrondkennis te hebben over deze technieken.

In deze cursus gaan we uitgebreid in op de mogelijkheden die gestimuleerde afbraak biedt en de resultaten die daarmee zijn geboekt. Met de in deze cursus opgedane kennis kunt u als cursist de kansen en haalbaarheid van deze technieken goed inschatten, plannen beoordelen en saneringen beter begeleiden.

Voor wie is de cursus bedoeld

 • Medewerkers van bevoegd gezag en gemeenten
 • Medewerkers van milieudiensten die geconfronteerd worden met saneringsplannen op basis van gestimuleerde biologische afbraak en daar een oordeel over moeten vormen
 • (Aankomende) adviseurs
 • Junior medewerkers bij aannemers


Bijzonderheden
Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van SKB.


Programma

Woensdag 11 mei 2011

09.30 – 09.45 Introductie
Welke rol kunnen gestimuleerde biologische saneringstechnieken spelen in de totale bodemsaneringsoperatie? Wat mag en kun je van deze technieken verwachten? Een korte introductie van de opzet van de cursusonderdelen.
Niels van Ras (Bioclear BV)

09.45 – 13.00 GGA 01 Aërobe afbraak en processen
In dit onderdeel worden alle van belang zijnde processen met betrekking tot aërobe gestimuleerde afbraak behandeld. Welke verontreinigingen zijn aëroob afbreekbaar en welke aërobe technieken kunnen worden onderscheiden? Hoe stel ik de haalbaarheid van deze technieken vast? Wat wordt nu in praktijk gebruikt en welke resultaten worden behaald? Aërobe gestimuleerde afbraak wordt daarmee van theorie tot praktijk behandeld, waarbij van de cursisten een actieve inbreng wordt verwacht tijdens rekenvoorbeelden, uitwisseling van ervaringen en het zelf uitwerken van een case.
Charles Pijls  (Tauw) 

13.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 16.30 GGA 02 Anaërobe afbraak en processen
Verschillende verontreinigingen zijn ook of juist alleen biologisch afbreekbaar onder anaërobe omstandigheden. Anaërobe gestimuleerde afbraak biedt in dat geval interessante mogelijkheden. Ook in dit onderdeel wordt de theorie behandeld tot en met de uitdieping van de praktijkervaringen en worden rekenvoorbeelden en een case aan de cursisten voorgelegd.
Adri Nipshage,(Bioclear BV)


Donderdag 12 mei

09.30 – 11.00 GGA 02 Resumé van dag 1 en vervolg anaërobe afbraak en processen
Adri Nipshagen (Bioclear BV)
11.15 – 13.00 GGA 03 Innovatie in biologische in-situ saneringstechnieken en monitoring
De ontwikkeling van biologische in-situ saneringstechnieken en monitoringstechnieken staat niet stil. Zo blijkt dat biologische in-situ technieken ook in kernzones met hoge concentraties verontreinigingen kunnen worden toegepast en dat voor de traditionele monitoring middels grondwatermonstername uit peilbuizen en laboratoriumanalyses alternatieven beschikbaar zijn. In dit onderdeel wordt ingegaan op de innovaties op deze gebieden en worden toepassingen van deze innovaties toegelicht.
Tobias Praamstra (Tauw) Adri Nipshagen (Bioclear BV)

13.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 GGA 04 Aandachtspunten en valkuilen bij biologische in-situ saneringen
In de praktijk gaat er regelmatig wat mis bij in-situ saneringen in het algemeen en daarmee ook bij biologische in-situ saneringen. Vaak is dat te herleiden tot verkeerde verwachtingen in bijvoorbeeld saneringsduur of te behalen eindconcentraties of tekortkomingen in ontwerp, uitvoering en monitoring. In dit onderdeel worden de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen van biologische in-situ saneringen aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt en worden oplossingen gegeven om deze valkuilen te omzeilen en problemen in de uitvoering voor te zijn.
Adri Nipshagen (Bioclear BV) en Tobias Praamstra, (Tauw)

15.15 – 16.15 GGA 05 Praktijkervaring met gestimuleerde afbraakprocessen vanuit de aannemerskant
Hoe worden ‘innovatieve’ gestimuleerde afbraakprocessen door de aannemers bekeken? Wat is hun ervaring met deze technieken? En wat kan wel en wat niet? Maar ook: wat kan er beter in de totale keten van bodemsanering.
Frank Pels,( HMVT)


Meer info
Zie onderstaande folder die ook hier is te downloaden.Fullscreen hier.

Inschrijven kan hier.

PAO Bodemsanering Door Gestimuleerde Afbraak


Brekend: nieuwe naam Oranjewoud (internationaal)

Na alle overnames in het buitenland werd het een beetje verwarrend. Daarom gaan de Belgische, Franse en Amerikaanse advies- en ingenieursbureaus van Oranjewoud vanaf 5 januari verder onder een nieuwe naam, Antea Group.
Het logo van het ingenieursbureau Oranjewoud krijgt de toevoegingsregel 'member of Antea Group'.  De aannemingsbedrijven - waaronder Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek (HMVT) en Wegrosan - blijven onder hun eigen naam opereren.