Circulaire bodemsanering wijzigt per 1 januari 2012

De gewijzigde circulaire bodemsanering treedt naar verwachting per 1 januari 2012 in werking. De planning is erop gericht om de gewijzigde circulaire op 15 oktober in de Staatscourant te publiceren.
[bron: agentschap.nl]

Op dit moment worden nog inhoudelijke discussies gevoerd over:


  1. Het advies van de TCB over ecologische risico-onderbouwing;
  2. aanpassing van bijlage 3 over asbest;
  3. Luchtmetingen en uitdamprisico's VOCl verontreinigingen bij o.a. textielreinigingsbedrijven ;
  4. De systematiek diffuse verontreinigingen;
  5. De kritische blootstelling voor lood.


De planning voor de gewijzigde circulaire is nu:


  • augustus/september 2011; inhoudelijke afronding bovenstaande dossiers;
  • 1 oktober 2011: eindconcept klaar voor verzending naar staatssecretaris Infrastructuur en Milieu;
  • 15 oktober 2011 publicatie in de Staatscourant;
  • 1 januari 2012 van kracht.

Nieuw: HMVT verhuur voor grondwaterzuiveringen en luchtzuiveringen

Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek ( HMVT )  verzorgt al meer dan twintig jaar complete ( in situ ) saneringsoplossingen, waterzuiveringen en luchtzuiveringen voor haar klanten . Het is sinds kort ook mogelijk om tegen scherpe prijzen losse componenten of zelfs complete zuiveringen te huren in Nederland en België. Klik hier voor de prijslijst (PDF).
Meer info vind je hier.

Nieuwe, vereenvoudigde, BUS-formulieren beschikbaar

 Per 15 juli 2011 zijn nieuwe meldingsformulieren en evaluatieverslagen beschikbaar voor bodemsaneringen die onder het Besluit uniforme saneringen (BUS) worden uitgevoerd (Agentschap NL, 15 juli).

De vereenvoudigde formulieren vervangen de huidige (handmatig invulbare) pdf-formulieren en de software waarmee digitaal kon worden gemeld. De nieuwe formulieren zijn digitaal invulbaar, kunnen tussentijds worden opgeslagen en direct per mail aan het bevoegd gezag worden verzonden.

Nieuwe formulieren
De nieuwe formulieren, die ook inhoudelijk zijn vereenvoudigd en verduidelijkt, zijn vanaf 15 juli 2011 beschikbaar via de website van Rijksoverheid. De pdf-formulieren kunnen door de melders zowel handmatig als digitaal worden ingevuld. Indien het formulier digitaal wordt ingevuld, kan de pdf tussentijds opgeslagen worden. De opgeslagen pdf kan –samen met bijlagen- per mail aan het bevoegd gezag Wbb worden verzonden. Een lijst met mailadressen van bevoegde overheden is eveneens beschikbaar. Alleen voor de categorie 'mobiel' zijn de nieuwe formulieren nog niet gereed en kunnen de bestaande formulieren of software voorlopig nog gebruikt worden. De formulieren voor de categorie mobiel zijn in de loop van 2012 gereed.

Overgangstermijn
Er is geen harde overgangstermijn gesteld voor het gebruik van de nieuwe formulieren. Melders worden echter gestimuleerd om zo snel mogelijk de nieuwe formulieren te gaan gebruiken. Bij vanaf 15 juli 2011 ingevulde evaluatieverslagen waarbij de BUS melding ingediend is vóór 15 juli 2011, geldt formeel dat de oude evaluatieformulieren nog mogen worden gebruikt. Het is echter aan te bevelen om de nieuwe formulieren te gebruiken.

Nieuwe BUS formulieren downloaden en meer info