dinsdag 2 september 2008

Packers


Het plaatsen van lange filters voor in situ bodemsaneringen is niet verstandig. Bijna alles zal onttrokken of geïnjecteerd worden via de best doorlatende gedeelten van het filtertraject. De rest van het filter had je eigenlijk niet hoeven plaatsen.
Soms moet je het echter doen met de filters die er al staan, ook als deze voorzien zijn van lange filterlengtes. In dit geval kunnen packers uitkomst bieden. Hiermee kun je een deel van het filter isoleren van de rest van het filter. Safet (HMVT) laat in onderstaand filmpje zien hoe dit werkt.

Contaminated Sites Investigation


In-saneren.eu is natuurlijk helemaal web 2.0. We ontvingen een tip (dank RJS) over een 'ning' die gaat over bodemonderzoek. Een ning is een soort hyves of facebook, maar dan rondom een bepaald onderwerp.

Deze ning 'Contaminated Sites Investigation' gaat over het onderzoek van verontreinigde lokaties en alle technieken die daarvoor worden gebruikt. Een aardige site om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen.