dinsdag 24 juni 2008

Tauw Toetsingstabel (TTT)

Eigenlijk mag het niet ontbreken op een computer van een bodemprofessional: het Tauw Toetsingsprogramma (TTT). Met dit bijzonder handige programma kun je snel interventiewaarden, streefwaarden en toetsingswaarden van grond- en grondwater berekenen. Onlangs zag versie 4.0 het licht. Alle wijzigingen die de normen van het nieuwe Besluit bodemkwaliteit (Bbk) met zich meebrengen, zijn nu doorgevoerd in de TTT. TTT kan nu ook toepassingen voor droge bodem en oppervlaktewater toetsen. Na (gratis) registratie kun je de getallen ook exporteren naar tekst- en spreadsheetbestanden voor het betere Windows digitale knip- en plakwerk.

Downloaden en registreren doe je hier.