Carbon footprint model maakt CO2-uitstoot bij saneringen inzichtelijk (update)


Het SKB Uitvoerend bedrijfsleven heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo heeft HMVT in samenwerking met HAS KennisTransfer een model ontwikkeld om de milieubelasting van verschillende saneringstechnieken inzichtelijk te maken: het carbon footprint model. U kunt uw eigen carbon footprint uitrekenen via CO2model.nl.


Carbon footprint sheet
Om de milieubelasting inzichtelijk te maken is het 'carbon footprint model' opgesteld. Dit model geeft een inschatting van de totale milieubelasting van een sanering weer in tonnen of kilogrammen CO2. Hierdoor is te zien op welke punten veel CO2 wordt uitgestoten, zodat gezocht kan worden naar verbeteropties. Om de CO2-uitstoot verder te beperken, is ook een 'groene' sheet gemaakt met de mogelijkheden om warmtepompen en zonnepanelen in te zetten bij een sanering.

Kyotoverdrag
De huidige saneringen leveren een aanzienlijke milieubelasting op. Mede door het Kyotoverdrag en verschillende andere klimaatwetten om de uitstoot te beperken, komt steeds meer vraag naar de milieubelasting van een sanering. Daarom is vooruitlopend op de politiek besloten nu al de uitstoot van broeikasgassen inzichtelijk te maken. HMVT heeft in samenwerking met Has KennisTransfer, als projectbureau van de Hogere Agrarische School Den Bosch, een model gemaakt om die uitstoot van broeikasgassen inzichtelijk te maken. HMVT profileert zich hiermee als een bedrijf dat graag milieubewust haar saneringen wil uitvoeren.

Mileueffect
In 2007 is in Nederland bijna 0,4 miljard besteed aan onderzoek en sanering van bodemverontreiniging. Het grootste deel daarvan is door het bedrijfsleven betaald. Hiermee is bodemverontreiniging en -sanering een belangrijke maatschappelijke factor. Tot dusverre is niet gelet op het milieueffect van de saneringen zelf, maar zijn de kosten vaak doorslaggevend voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Door het milieueffect inzichtelijk te maken, is er direct een instrument om beter tot een maatschappelijke keuze te komen. Het Carbon Footprint model kan ook gebruikt worden bij duurzame inkoop van saneringsdiensten door overheden (vanaf 2010).

Hoe krijg je milieubelasting inzichtelijk gemaakt?
De milieubelasting bij bodemsaneringen bestaat onder andere uit energieverbruik, chemicaliƫn, grondreiniging, transport en verbruik van materialen zoals kunststof en actief kool. Alle aspecten van een sanering zijn terug te rekenen naar de hoeveelheid energie die wordt gebruikt om producten te maken, evenals de hoeveelheid energie die een installatie zelf gebruikt.

Omdat in LCA-studies de milieubelasting meestal in CO2 zichtbaar wordt gemaakt, is er voor gekozen de gebruikte energie om te rekenen naar een CO2-belasting in tonnen, dan wel kilogrammen, om de milieubelasting weer te geven.

Het model
In de carbon footprint sheet zullen de eerder ingevulde gegevens worden weergegeven, waarna zij omgerekend worden tot een CO2-uitstoot. Daardoor is te zien op welke punten veel wordt uitgestoten. Op deze manier wordt het mogelijk om gericht te zoeken naar verbeteropties op het gebied van CO2.

UPDATE: er is nu ook een gave webversie van het CO2-model voor bodemsaneringen(BETA-versie)