zondag 24 juli 2011

Nieuwe, vereenvoudigde, BUS-formulieren beschikbaar

 Per 15 juli 2011 zijn nieuwe meldingsformulieren en evaluatieverslagen beschikbaar voor bodemsaneringen die onder het Besluit uniforme saneringen (BUS) worden uitgevoerd (Agentschap NL, 15 juli).

De vereenvoudigde formulieren vervangen de huidige (handmatig invulbare) pdf-formulieren en de software waarmee digitaal kon worden gemeld. De nieuwe formulieren zijn digitaal invulbaar, kunnen tussentijds worden opgeslagen en direct per mail aan het bevoegd gezag worden verzonden.

Nieuwe formulieren
De nieuwe formulieren, die ook inhoudelijk zijn vereenvoudigd en verduidelijkt, zijn vanaf 15 juli 2011 beschikbaar via de website van Rijksoverheid. De pdf-formulieren kunnen door de melders zowel handmatig als digitaal worden ingevuld. Indien het formulier digitaal wordt ingevuld, kan de pdf tussentijds opgeslagen worden. De opgeslagen pdf kan –samen met bijlagen- per mail aan het bevoegd gezag Wbb worden verzonden. Een lijst met mailadressen van bevoegde overheden is eveneens beschikbaar. Alleen voor de categorie 'mobiel' zijn de nieuwe formulieren nog niet gereed en kunnen de bestaande formulieren of software voorlopig nog gebruikt worden. De formulieren voor de categorie mobiel zijn in de loop van 2012 gereed.

Overgangstermijn
Er is geen harde overgangstermijn gesteld voor het gebruik van de nieuwe formulieren. Melders worden echter gestimuleerd om zo snel mogelijk de nieuwe formulieren te gaan gebruiken. Bij vanaf 15 juli 2011 ingevulde evaluatieverslagen waarbij de BUS melding ingediend is vóór 15 juli 2011, geldt formeel dat de oude evaluatieformulieren nog mogen worden gebruikt. Het is echter aan te bevelen om de nieuwe formulieren te gebruiken.

Nieuwe BUS formulieren downloaden en meer info