dinsdag 2 september 2008

Contaminated Sites Investigation


In-saneren.eu is natuurlijk helemaal web 2.0. We ontvingen een tip (dank RJS) over een 'ning' die gaat over bodemonderzoek. Een ning is een soort hyves of facebook, maar dan rondom een bepaald onderwerp.

Deze ning 'Contaminated Sites Investigation' gaat over het onderzoek van verontreinigde lokaties en alle technieken die daarvoor worden gebruikt. Een aardige site om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen.