Packers


Het plaatsen van lange filters voor in situ bodemsaneringen is niet verstandig. Bijna alles zal onttrokken of geïnjecteerd worden via de best doorlatende gedeelten van het filtertraject. De rest van het filter had je eigenlijk niet hoeven plaatsen.
Soms moet je het echter doen met de filters die er al staan, ook als deze voorzien zijn van lange filterlengtes. In dit geval kunnen packers uitkomst bieden. Hiermee kun je een deel van het filter isoleren van de rest van het filter. Safet (HMVT) laat in onderstaand filmpje zien hoe dit werkt.