SOILECTION online

SOILECTION is sinds kort online gekomen. SOILECTION ontsluit kennis en praktijkervaringen op het gebied van in situ bodemsanering in Nederland.


De hoofdonderdelen van SOILECTION zijn:
- beschrijvingen van pilots met daarin innovatieve in-situ
technieken (sanering en monitoring);
- de saneringsconcepten voor veelvoorkomende situaties;
- de standaard saneringsconcepten voor enkele branches; prestaties van de technieken op de verschillende locaties (pilots); ervaringsdatabase met voorbeelden van de toepassing van in-situ en state-of-the-art saneringen en monitoring, en de mogelijkheid om varianten te vergelijken;
- website gedeelte met daarin o.a. achtergrondinformatie over in-situ, HIP, SOILECTION, de projectpartners, links, glossary, etc