Tip om geld te verdienen

Pssssst, veel overheden willen er eigenlijk niet over praten, maar op 1 oktober 2009 is de wet 'bestuursdwang en beroep bij niet tijdig beslissen' in werking getreden. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de overheid zo snel mogelijk beslist over aanvragen. Een overheid die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn.

En dan is het simpel: gewoon even dit formulier (PDF) insturen. Hiermee vraag je om een dwangsom en stel je de overheid 'in gebreke’. De overheid heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

1) De dwangsom begint automatisch te lopen
Als je de overheid in gebreke hebt gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan heb je automatisch recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal €1260).

2) Je kunt direct beroep instellen
Als je de overheid in gebreke hebt gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt je bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. Je hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing.

Meer informatie>>