Overijssel zet bodeminfo (GIS) online

De provincie Overijssel heeft bodemkaarten en overige bodem informatie (waaronder potentiekaart WKO) online beschikbaar gemaakt.  De nieuwe kaartviewer met bodeminformatie is hier voor iedereen te bekijken en te gebruiken.