woensdag 24 november 2010

Geochemische atlas Nederland beschikbaar

Kijk, daar heb je nog eens wat aan!


De Geochemische atlas van Nederland is nu online beschikbaar. De atlas bouwt voort op promotieonderzoek vanuit Utrecht. En daarop komen nu gegevens van RIVM, Deltares en Alterra samen. De atlas bevat kaarten en tabellen die gebaseerd zijn op een bodemchemische dataset met ruim 358 locaties in Nederland. Van zowel de bovengrondgrond als de ondergrond zijn de gehalten van 38 chemische elementen bepaald. De resultaten worden in deze atlas gepresenteerd als kaarten, tabellen en frequentieverdelingen.

De atlas is hier (PDF-alert, 189 bladzijden) te downloaden.