zondag 8 mei 2011

Bedragen uitschrijven in Excel

Je komt het regelmatig in contracten en aanbiedingen tegen: je moet de getallen compleet uitschrijven in letters. In plaats van 2.250.000,= moet je dan 'twee miljoen tweehonderd vijftig duizend euro' opschrijven.

Een vervelende en tijdrovende klus; ik zag laatst een meetstaat met meer dan 900 posten die compleet uitgeschreven moesten worden in letters. Bovendien moet je goed opletten, het bedrag in letters prevaleert namelijk ten opzichte van het getal in cijfers.

Daarom heb ik een kleine module gemaakt waarmee je een functie aan Excel toevoegt om bedragen tot en met de eurocenten uit te schrijven in letters. Deze module (het bestand 'getaleuro.bas') kun je hier downloaden. Dit werkt in alle Excel versies (2003, 2007 en 2010).

Korte handleiding


  1. Download het bestand ‘getaleuro.bas’ op http://ge.tt/2an2i26
  2. Open het Excel-bestand waarin je bedragen wilt uitschrijven
  3. Open Microsoft Visual Basic in Excel door op ‘Alt-F11’ te drukken
  4. Klik in het menu op bestand => bestand importeren en open het bestand ‘getal euro.bas’
  5. De module is nu toegevoegd. Bewaar het bestand (Ctrl+S) als Excel-bestand met ingeschakelde macro’s (*.XLSM)
  6. Sluit Mircosoft Visual Basic (Alt+Q)
De functie 'getaleuro' is nu toegevoegd aan Excel. Dus als je intypt: =getaleuro(A1)   dan wordt het getal in de cel A1 uitgeschreven in letters. Zie onderstaand voorbeeld.

Bovenstaand voorbeeld Excel bestand vind je hier. 


LET OP: de volgende keer dat je het Excel-bestand opent moet je de macro's weer inschakelen.

Zie onderstaande presentatie voor een nadere toelichting.


Getallen en bedragen uitschrijven in letters (Excel)
View more presentations from Frank Pels

UPDATE: je moet de getallen (in Excel) wel afronden op hele eurocenten, anders werkt deze macro niet goed.