ISCO labtest neemt onzekerheid weg


HMVT biedt vanaf heden op haar website de mogelijkheid om online ISCO labtesten aan te vragen. Deze labtesten worden uitgevoerd in het proeflab van HMVT in Ede. Een labtest neemt veel onzekerheid weg bij de uitvoering van een bodemsanering met insitu chemische oxidatie ( ISCO ).
Bij een sanering met insitu chemische oxidatie (ISCO) wordt niet alleen de verontreiniging geoxideerd, maar ook alle andere oxideerbare stoffen in de bodem oxideren (organisch stof, gereduceerde metalen, …… ). Dit meereageren van de bodem wordt aangeduid met de term matrixbehoefte of Natural Oxidant Demand ( NOD ). Bij ISCO moet eerst voldoende oxidant in de bodem worden gebracht om de matrixbehoefte (NOD) te ‘overwinnen’ voordat de verontreiniging zelf aangepakt kan worden met chemische oxidatie. Deze matrixbehoefte is daarom een belangrijke parameter bij het ontwerp en de uitvoering van in situ chemische oxidatie.
HMVT heeft een standaard labtest ontwikkeld waarmee alle parameters worden verkregen die van belang zijn voor de uitvoering van een bodemsanering met in situ chemische oxidatie ( ISCO ):
  • NOD bepaling : de bepaling van de matrixbehoefte
  • Buffercapaciteit : voor de toepassing van Fentons Reagens moet de pH verlaagd worden. Voor de toepassing van persulfaat moet de pH juist verhoogd worden. Door de buffercapaciteit van de bodem te meten kan bepaald worden hoeveel zuur danwel loog hiervoor nodig is.
  • Haalbaarheidstest : hierbij wordt gemeten hoeveel verontreiniging verwijderd kan worden met ISCO en hoeveel oxidant en katalysator hiervoor nodig zijn.
HMVT heeft standaardpakketten ontwikkeld voor de oxidanten Fentons Reagens (waterstofperoxide met een katalysator) en persulfaat voor de volgende verontreinigingen:
  • VOCl ( de chloorethenen per, tri, cis, vc);
  • Minerale olie, aromaten ( BTEX en naftaleen ) en PAK
Andere oxidanten zoals permanganaat en andere verontreinigingen zijn op aanvraag beschikbaar.
Met deze ISCO labtesten neemt HMVT een hoop onzekerheid voor u weg over het ontwerp, de kosten, de haalbaarheid en het te verwachten eindresultaat van een bodemsanering met insitu chemische oxidatie ( ISCO ).