Handig: flowschema gasfabriek

Altijd lastig om iemand uit te leggen hoe de fabricage van stadsgas uit kolen vroeger in zijn werk ging. Dit is van belang om te achterhalen welke bodemverontreinigingen op welke plaats zijn ontstaan. Hierbij een handig flowschema (Engeltalig) van een gasfabriek om te kunnen uitleggen hoe dit werkte.