Griftpark, beproeving van verschillende constructed wetland types voor het zuiveren van grondwater. We gaan beginnen !

 

HMVT is de laatste maanden samen met Antea realisatie druk geweest met de realisatie bouw   van een drietal constructed wetlands. Deze worden de komende 2 jaar gebruikt om te testen of het verontreinigde grondwater afkomstig van het Griftpark, volledig biologische gezuiverd kan worden. Voor de testen wordt een deelstroom van de bestaande zuivering gebruikt. De drie constructed wetlands hebben elk een verschillende opbouw. Zo kunnen gelijktijdig verschillende typen worden uitgeprobeerd. Tijdens de tests wordt een zeer uitgebreide monitoring uitgevoerd. Niet alleen om te bepalen of de verontreiniging in het water wordt verwijderd, maar ook om bepalen welk typen biologie in de bodem van de wetlands het meest van belang zijn. Ook worden weercondities bij de constructed wetlands continue gevolgd. Temperatuur, wind, zoninstraling etc. Alle zijn mogelijk van invloed op het verloop van de biologische afbraak. 

Ondanks de recente winter periode staan de (nu nog) jonge planten er prima bij. In het voorjaar zullen deze sterk gaan groeien. Hierbij ondersteunen de planten met hun wortels de ontwikkeling van de noodzakelijke biologie in de bodem. Deze biologie is essentieel voor de afbraak van de verontreinigingen. 

De komende 2 jaar worden zeer interessant. Niet alleen om de resultaten van de tests, maar vooral omdat met de informatie welke wordt verzameld, het vooruitzicht ontstaat dat meer en meer langdurige grondwatersaneringen en langdurig beheer volledig biologische kunnen worden uitgevoerd. 

Meer informatie: Constructed Wetlands (HMVT)