Zo regel je na 1 januari 2024 een melding / vergunning voor het onttrekken / lozen van (verontreinigd) grondwater


 

Het regelen van een melding of vergunning voor het onttrekken van grondwater is sinds 1 januari 2024 veranderd. Tot dat moment gold het Besluit lozen buiten inrichtingen, waar voor proefbemalingen en bodemsaneringen regels waren opgenomen.  Zo was er een lozingsnorm van 500 µg/l voor minerale olie, 50 µg/l voor BTEX en 20 µg/l voor VOCl. 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit betekent dat elke waterschap en elke gemeente zijn eigen regels kan bepalen, wat 'handig' maatwerk mogelijk maakt (fijn, elke gemeente, waterschap ed zijn eigen regels; lekker handig ) .

 Hoe moet je sinds 1 januari een onttrekkings- en lozingsvergunning/melding doen?

 Stap 1: Check of je moet melden en/of een vergunning aanvragen, waar je moet doen (welke overheden)  en welke regels/lozingsnormen gelden. Via de vergunningchecker kun je controleren of je een vergunning moet aanvragen, melding moet doen, waar je dit moet doen en welke regels hiervoor gelden . Een tip vooraf: sla de uitkomst op als PDF en voeg deze toe aan de aanvraag of melding. Dit doe je via de vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket:  https://omgevingswet.overheid.nl/checken

 Stap 2: Vraag een vergunning aan of doe een melding

Je dient je officiële aanvraag of melding voor de watervergunning in via Omgevingsloket Online (OLO). De aanvraag moet je altijd digitaal ondertekenen. Ondertekenen doe je met eHerkenning (bedrijven): https://omgevingswet.overheid.nl/home

 Nb: kan je het water niet zonder meer lozen en heb je een waterzuivering nodig? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder: https://www.hmvt.nl/klassieke-grondwaterzuiveringen/