Krantenartikel 'Bacteriën zuiveren vuile bodem'

Aan Gasthuisstraat in Grave was vroeger een wasserij en een drukkerij gevestigd waardoor een bodemverontreiniging is ontstaan van Per en Tri (VOCl). Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek heeft onlangs opdracht gekregen van de provincie Noord Brabant om deze verontreiniging aan te pakken. De Stadskrant Grave publiceerde op 17 februari 2009 onderstaand artikel over deze sanering.


Bacteriën ingezet bij bodemsanering in de Gasthuistraat

Bacteriën zuiveren vuile bodem

GRAVE - Achter gemeenschapshuis Katrien stond tot voor kort een grondwaterzuiveringsinstallatie van BAM. Begin maart zal die door een andere vervangen worden. Dit karwei is door de provincie Noord Brabant gegund aan HMVT (Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek) uit Ede.

Door Ben Bongaards.

Met de wijziging wordt echter ook een aanvullende methode ingezet, waarbij de vervuilde grond niet alleen gefilterd en gespoeld wordt, maar ook behandeld wordt met biologische substraten (bacteriën). Een proces dat voortdurend gestuurd moet worden.

Substraat
Als straks de nieuwe zuiveringsinstallatie geplaatst is, zal eerst een tijdje op de oude voet doorgewerkt worden met spoelen en filtreren om de precieze omvang en de details van de vervuiling in beeld te brengen. Pas daarna wordt de aanvullende bewerking (substraten) in gang gezet. Aan de beleidswijziging liggen twee oorzaken ten grondslag. Doordat de sanering plaatsvindt onder bebouwd terrein, is men zeer behoedzaam te werk moeten gaan, waardoor het rendement niet is wat men ervan verwachtte. Bovendien kan men nu methodes inzetten die er in 2002 nog niet waren.

Omwonenden
De nieuwe installatie wordt kleiner dan de oude [..] Omwonenden zullen bovendien grotendeels verlost worden van een groot deel van het geruis.
De verwijdering van de oude installatie was een verrassing voor de omwonenden; bij de installatie van de nieuwe zal het niet zo gaan. Dan zullen de omwonenden vooraf op de hoogte gesteld worden van het te verwachten ongemak. De provincie, bij monde van de heer Hattink, schat in dat de sanering nog zeker een jaar of tien zal duren. In elk geval zal die doorgaan tot de bodemvervuiling (met ) tri en per optimaal zal zijn opgeheven.