Werken met zuiggraafmachines in verontreinigde grond erg risicovol


Werken met zuiggraafmachines in verontreinigde grond brengt grote risico’s met zich mee. Het is daarom niet aan te bevelen om deze techniek in te zetten voor het opzuigen van verontreinigde grond. Dit is de conclusie van het onderzoek van René Gielians, hogere veiligheidskundige bij Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek bv. Het onderzoek werd door CASOS bekroond met een Sharing Stone Award.

Zuiggraaftechnieken worden oorspronkelijk toegepast voor het opzuigen van schone grond of ander materiaal op moeilijk bereikbare plaatsen. Steeds meer bedrijven gebruiken zuiggraafmachines voor bodemsaneringen. Gielians: ‘Er is weinig bekend over de risico’s die deze toepassing met zich mee brengt. Alhoewel er enkele kleine incidenten zijn geweest, is er geen diepgaand onderzoek gedaan naar de gevaren en bijpassende beheersmaatregelen voor het werken met zuiggravers in verontreinigde grond.’


Explosiegevaar 
Gielians concludeert dat het met de huidige stand van de techniek en de huidige richtlijnen, niet aan te bevelen is om zuiggraafmachines in te zetten voor het opzuigen van met vluchtige stoffen vervuilde grond. ‘Tijdens deze werkzaamheden kan er in de machine zelf een explosieve atmosfeer ontstaan, maar de machine zelf kan ook een explosie veroorzaken. Op basis van deze bevindingen heb ik gekeken naar de beheersmaatregelen die er zijn om explosies te voorkomen of te beperken. Deze maatregelen zijn echter nog niet voorhanden.”

Sharing Stone Award
Het onderzoek  werd door CASOS bekroond met een ‘Sharing Stone’ Award. De award wordt toegekend aan initiatieven die bijdragen aan een grotere veiligheid. CASOS staat voor Contractor Alliance for Safety On Shell operations. CASOS bestaat uit bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor NAM en voor het Britse deel van de Shell Asset ONEGAS op het gebied van Engineering&Maintenance en Projecten.

Meer informatie: het artikel 'Werken met zuiggraafmachines in verontreinigde grond erg risicovol' op HMVT.nl

Lees het rapport 'Zuiggraven in verontreinigde bodem: Het verhogen van veiligheid bij bodemsaneringen met zuiggraaftechnieken'