CORONA - een innovatieve luchtzuivering

Wie?
Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek (HMVT) ontwerpt, realiseert en onderhoudt vernieuwende milieutechnische oplossingen op maat voor bodem- en grondwatersanering en zuivering van water- en luchtstromen.

Wat is de CORONA?
De CORONA is een zogenaamde plasma-zuivering. Deze zuiveringstechniek heeft HMVT samen de universiteit Eindhoven ontwikkeld. Het hart van de CORONA bestaat uit een ‘pulsed CORONA plasma’.  Door stroompulsen van een hoog voltage wordt hier een plasma gecreëerd. Plasma is een geïoniseerd gas dat de verontreinigingen afbreekt.

Hoe werkt de CORONA?
Een corona is een veld (plasma) van reactieve deeltjes, elektronen en vrije radicalen dat vergelijkbaar is met een bliksemontlading. De Gepulste Corona Technologie creëert gecontroleerde minibliksems: elke paar nanoseconden wordt een extreem korte puls met een zeer hoog vermogen gegenereerd. Zo ontstaat een plasmaveld dat een factor tien krachtiger is dan bij niet-gepulste plasma’s en dat levert een efficiënter en energiezuiniger (lucht)zuiveringsproces op.


Waarvoor kun je de CORONA voor gebruiken?
In principe zo’n beetje voor alle verontreinigingen. De CORONA komt echter pas goed tot zijn recht bij:

  • Hoge debieten (duizenden kubieke meters per uur ) lucht met relatief lage concentraties verontreiniging;
  • CORONA werkt goed bij lange complexere moleculen (geur) omdat deze met heel weinig energie kunnen worden afgebroken;
  • Er zijn succesvolle testen gedaan voor diverse geur/stank luchtstromen, reiniging van verkeerslucht (o.a. fijnstof) en stallucht.
  • Nieuw is de reiniging van biogas, waarbij wel het H2S-gas maar niet het methaan wordt afgebroken;

In bovenstaande gevallen bespaart de CORONA veel geld en energie ten opzichte van andere technieken;

Waarvoor kun je de CORONA niet voor gebruiken?

Bij lage debieten lucht met hoge concentraties verontreiniging gebruikt de CORONA relatief veel energie en biedt het nauwelijks meerwaarde ten opzichte van andere zuiveringstechnieken. HMVT heeft overige vele andere technieken in huis (o.a. katalytische oxidatie) om deze stromen aan te pakken.

Waarom CORONA
  • Lage energie- en onderhoudskosten 
  • Geen verbruik van chemicaliën, actief kool en dergelijke 
  • Geschikt voor grote debieten; 
  • Effectief, ook voor lage concentraties verontreiniging


Wanneer beschikbaar?
Er is op dit moment 1 installatie voor het uitvoeren van pilots. In 2013 zal de CORONA in productie worden genomen.

Meer informatie
HMVT (www.hmvt.nl) , postbus 174, 6710 Ede
Telefoon +31 318- 624624
Contact persoon: Rienk Geertsma