Aanbevolen op Bodembreed

'Bodembreder' noemt Frank Agterberg (SKB) het symposium Bodembreed op dinsdag 30 november en woensdag 1 december in de Werelt in Lunteren. En inderdaad; het programma is breder dan ooit. Van CO2 opslag tot bodemdaling in het landelijke gebied. Een snelle lezing leert dat het programma vooral heel veel beleid bevat. Nu is beleid best belangrijk, zonder bodembeleid geen werk tenslotte, maar een beetje techniek is toch ook nooit weg? Is dan helemaal niets voor de hardcore saneerder?

Het is een beetje zoeken in het programma, maar hierbij mijn tips:

Moderne bodemonderzoekstechnieken
dinsdag 30 november, 11.15 - 12.45, sessie 41
voorzitter Robert Jan Stuut (MWH)
Hierbij wordt ingegaan op moderne bodemonderzoekstechnieken. Tevens wordt ingegaan op het draagvlak voor deze technieken. Is toepassing van deze technieken wel mogelijk nu het bodemonderzoek en de bodemsanering  is dichtgetimmerd in tig protocollen?

Duurzaam saneren
dinsdag 30 november, 15.30 - 17.30, sessie 4.3
voorzitter Wilfried ter Woerds (Oranjewoud)
Over de duurzaamheid van saneringen, de afweging saneren / milieurendement / milieu'kosten' van een sanering en de laatste stand van zaken bij NICOLE en SURF-NL over dit onderwerp.

Combitechnieken voor bodemsanering
Woensdag 1 december, 9.00-10.30, sessie 4.4
Voorzitter Shakti Lieten (Bioclear)
Een sessie over 'echte saneringen' met 'echte resultaten'. Gesproken wordt over toepassing van ISCO als onderdeel van de sanering van minerale olie en aromaten, in situ aerobe afbraak van MTBE en de in situ sanering van een ammonia - verontreiniging.