zondag 31 oktober 2010

Geslaagde in situ bodemsanering van complex gebonden cyanide (HMVT)

Onlangs is HMVT erin geslaagd complexgebonden cyanide met een in situ sanering aan te pakken. Algemeen wordt aangenomen dat je complexgebonden cyanide niet met een in situ sanering kan aanpakken. Biologisch is er weinig mee te beginnen en strippen of vervluchtigen naar de bodemlucht met bodemluchtextractie en persluchtinjectie lukt ook al niet.

Ook onttrekken met een traditionele grondwatersanering lijkt niet erg aantrekkelijk; complexgebonden cyanide laten zich lastig uit het opgepompte water verwijderen. Je kunt ze met een zuivering van waterstofperoxide en UV aanpakken, maar dat is lastig. Ook met een ionenwisselaar is de complexgebonden cyanide vaak lastig te verwijderen; de cyanide komt voor als complex en niet als vrij ‘ion’. Een ionenwisselaar – de naam zegt het al – kan vooral ionen uit het water halen en heeft veel moeite met complexgebonden cyanide. Ook is toepassing van een ionenwisselaar in een grondwaterzuivering vaak een kostbare aangelegenheid.

Om een effectievere oplossing te kunnen bieden, heeft HMVT een aantal proeven in haar proeflab gedaan om de precieze aanpak te bepalen. Hierbij is een sanering van complexgebonden cyanide uitgewerkt met in situ chemische oxidatie ( ISCO ) met Fentons Reagens. Hierbij wordt in de bodem katalysator (ijzer) en waterstofperoxide ge├»njecteerd, waardoor de zeer krachtige Fentons reactie op gang komt. De complexgebonden cyanide wordt hierbij in een tweetal stappen aangepakt. Bij de eerste stap wordt de complex cyanide ‘losgebroken’ van het complex waarbij vrije cyanide ontstaat. Bij de tweede stap wordt de vrije cyanide in situ chemisch geoxideerd tot onschuldige eindproducten. Bij dit proces is onder andere de pH een belangrijke factor.

HMVT is erin geslaagd meer dan 90% van de aanwezige vracht complexgebonden cyanide in het behandelde gebied te verwijderen met in situ chemische oxidatie ( ISCO ). Na de chemische oxidatie met Fentons Reagens werden in het behandelde gebied alleen nog concentraties vrije of complexgebonden cyanide aangetroffen onder de tussenwaarde voor cyanide.

Met de labproeven en de full-scale sanering heeft HMVT aangetoond ook complex gebonden cyanide zeer kosteneffectief met een in situ sanering te kunnen aanpakken.

bron