dinsdag 19 oktober 2010

Tetrahydrofuraan (THF) succesvol gesaneerd (HMVT)


Tetrahydrofuraan (THF) is een cyclische ether. Het is een zeer goed oplosmiddel voor polaire verbindingen zoals PVC, polystyreen, lijmen en nog niet uitgeharde lakken en polyurethaan. THF ( tetrahydrofuran ) komt als bodemverontreiniging niet veel voor en wordt daarom een ‘exoot’ genoemd waar geen kant-en-klare saneringstechnieken voor beschikbaar zijn.

Onlangs werd HMVT gevraagd een verontreiniging van tetrahydrofuraan (THF) te saneren. Een lastige opgave, want naast THF was de bodem sterk verontreinigd met chloorethenen en chloorethanen. Daarom heeft HMVT een aantal proeven in haar proeflab gedaan om de precieze aanpak te bepalen. Hierbij is een sanering uitgewerkt met in situ chemische oxidatie ( ISCO ) met Fentons Reagens. Hierbij wordt in de bodem katalysator (ijzer) en waterstofperoxide geïnjecteerd, waardoor de zeer krachtige Fentons reactie op gang komt. Bij dit proces is de pH een belangrijke factor.

Door toepassing van Fentons Reagens kon de mix van alle verontreinigingen – waaronder hoge gehalten tetrahydrofuraan – in een tweetal ronden met chemische oxidatie worden aangepakt. HMVT is erin geslaagd meer dan 95% van de aanwezige vracht verontreiniging in het behandelde gebied te verwijderen met in situ chemische oxidatie ( ISCO ) waarmee werd voldaan aan de saneringsdoelstelling.

Meer informatie