Aanrader: boekje 'effectief omgaan met risico's' (gratis)

Onlangs kwam het boekje 'effectief omgaan met risico's, van denken naar doen' van het CROW / Risnet uit. Het boekje gaat over risico-management. Dit keer geen vage modellen of enorme lijsten met risico's zoals je die bij een aanbesteding nog wel eens moet invullen (en vervolgens hoor je er nooit meer wat van).

Het boekje bevat hele praktische tips over wat je moet doen. Speciale aandacht is er voor de communicatie rondom risico's. Zo is de tool 2x2 vragen beschreven. Als iedereen (opdrachtgever en opdrachtnemer) dat zou toepassen, dan ondervang je daarmee volgens mij zo'n 90% van de problemen.

Daarnaast is het boekje met 40 bladzijden niet dik.

Tot slot nog even de 6 gouden tips uit het boekje:

  1. Praat erover;
  2. Maak het belangrijk;
  3. Wees realistisch;
  4. Bereid het voor;
  5. Betrek de juiste mensen;
  6. Verbeter structureel;
Het is misschien een open deur, maar als je deze tips specifiek voor je projecten kunt maken én toepast dan verlopen je projecten (bijna) moeiteloos. 

Het boekje is - na registratie - gratis te downloaden