Presentatie CORONA luchtzuivering

Corona is een nieuwe methode van luchtreiniging waarbij verontreinigingen in een plasmaveld worden afgebroken tot onschuldige eindproducten. Zo’n plasmaveld wordt opgewekt door middel van hoogspanning. Deze techniek is door HMVT en Oranjewoud ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit van Eindhoven.

De Corona techniek kan een alternatief worden voor andere luchtzuiveringstechnieken zoals katalytische verbranding, gaswassers, actief kool, cryocondensatie en biologische luchtfilters. De techniek is echter ook bij uitstek geschikt om grote luchtdebieten te behandelen, bij een naar verhouding zeer gering energieverbruik. De luchtzuivering kan o.a. organische geurstoffen, organische verontreinigingen, solvents, luchtverontreiniging van verkeer, stallucht, uitlaatgassen en fijn stof aanpakken.

In onderstaande presentatie wordt de techniek toegelicht. De hele presentatie is ook hier te bekijken.